Fylkesmannsleiinga vert plassert i Leikanger

Det er no avgjort av Sanner at fylkesmannsleiinga for den nye vestlandsregionen skal vere lokalisert på Leikanger. Med dette er ein viktig føresetnad for regionreform på Vestlandet på plass. Sogn og Fjordane Venstre har jobba intenst med å få til ei avklaring med det første, det er viktig slik at vi kan komme vidare i arbeidet med regionreform, seier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn og fylkesleiar Gunhild Berge Stang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

 

.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**