Uttalelse: Venstre vil ha bane til Ullandhaug når nytt sykehus åpner

Kjartan Lunde, Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen, Thomas Lien

På Ullandhaug i Stavanger planlegges det nytt sykehus i flere byggetrinn samtidig som universitetet skal utvides. Flere tusen nye studentboliger er under planlegging for det neste tiåret og store næringsarealer er under planlegging og bygging. Stavanger lufthavn på Sola har den laveste kollektivandelen av flyplassene i byområder i Norge. Det er et stort potensial for en ny, hurtig skinnegående kollektivløsning som binder sammen Ullandhaug og flyplassen med eksisterende kollektivinfrastruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre ønsker å få fortgang på planleggingen og bygging av et hurtiggående skinnebasert kollektivsystem slik at ny bane kan stå klar til det nye sykehuset åpner.

Nytt skinnebasert kollektivsystem må være forbundet med Jærbanen. Det vil knytte områdene sør for Stavanger mye bedre sammen til Ullandhaug og flyplassen. Den framtidige utbyggingen av dobbeltspor på Jærbanen vil bidra til enda større nedslagsfelt. Ny bane til sykehus, universitet og flyplass har potensiale til å bli en av de mest trafikkerte strekningene i landet.

Venstre har i Rogaland fylkesting fått flertall for at fylkeskommunen skal starte opp en utredning av en hurtig skinnegående kollektivløsning på denne strekningen, og Venstre har i Nasjonal transportplan fått gjennomslag for at staten skal bidra inn i denne utredningen. Det er flere mulige alternative skinnegående løsninger. Dermed er det viktig at vi ikke utelukker løsninger for tidlig, men ser på hva som kan bringe folk raskt til Ullandhaug og flyplassen med høy kvalitet. Utredningen bør dermed se på hva som er best type skinnegående løsning av eksempelvis t-bane, metro, jernbane, monorail eller bybane.

Åpningen av nytt sykehus og nye næringsarealer på Ullandhaug gjør det viktig å få utført en grundig og god utredning for skinnegående kollektivtransport til området så snart som mulig slik at bygging kan komme raskt i gang. Det må det bli mer attraktivt å reise kollektivt til de store knutepunktene som sykehuset, universitetet og flyplassen. Venstre mener en bane vil være veldig positivt for både miljøet og for å skape effektive transportmuligheter mellom regionens viktigste trafikknutepunkter.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 17.-18. juni 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**