Krever lovlighetskontroll av bystyrets barnevern-vedtak

Foto: Tallak Rundholt

Venstre er bekymret for hvilket press barn kan bli utsatt for av sine foreldre. Derfor krever Venstre å få avklart om vedtaket om gransking av barnevernet er lovlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Etter en interpellasjon fremsatt av representantene Marita Moltu (KrF), Mikkel Grüner (SV), Jana Midelfart Hoff (H), Per Stiegler (A) og Randi Amundsen (MDG), vedtok bystyret 31. mai i år at det skal iverksettes en ekstern gjennomgang av minimum fem enkeltsaker fra barnevernet i Bergen, der man ser på prosessene fram mot vedtak/beslutning tatt i barnevernet, vurdering av metode og videre anbefaling. Byombudet skal delta i utvelgelsen av saker, og resultatet skal presenteres helsekomiteen i 2018.

Venstre er bekymret for barnas beste – stor fare for identifikasjon

Under behandlingen av saken var det kun Venstre som motsatte seg realitetsbehandling av interpellasjonen, noe som dessverre ikke fikk flertall. Årsaken til at Venstre motsatte seg realitetsbehandling av interpellasjonen, var at Venstre er bekymret for hvilket press barn med saker i barnevernet kan ha vært utsatt for i etterkant av bystyrets vedtak.

– Jeg ser ikke hvilken verdi en slik gjennomgang av så få saker vil ha. Det er stor risiko for identifikasjon av disse barna. Det er hensynet til barnet og faren for identifikasjon av de enkelte barnevernsbarn som gjør vedtaket svært problematisk. I alle saker som berører barn, skal barns beste være vurdert. Det mangler etter vårt syn fullstendig i denne saken, sier Venstres gruppeleder Idun Bortne.

Manglende saksbehandling

Nettopp manglende saksbehandling og at bystyret ikke har myndighet til å fatte vedtaket, er grunnlaget for at Venstre sender inn krav om lovlighetskontroll av bystyrevedtaket. Selv om det kun er våre fire representanter som har signert lovlighetskontrollen, har flere andre bystyrerepresentanter tatt kontakt med Bortne og sagt at de støtter Venstre i denne saken.

Saken om lovlighetskontroll av vedtaket vil bli behandlet av bystyret til vinteren.

Kilde: Bergensavisens avisartikkel mandag 26. juni 2017, s.10.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**