Venstre er på lag med kommunene!

Ill: Sondre Hansmark

23. juni ble det offentliggjort hvilke kommuner og prosjekter som mottar miljødirektoratets klimasatsmidler. Til sammen er det 124 kommuner som skal dele på 150 millioner kroner. Pengene er et resultat av Venstre-gjennomslag i budsjettforhandlingene for 2016 og 2017. I fjor var den på 100 millioner kroner.

Klimasats-ordningen skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å redusere klimagassutslipp, og til å omstille seg til lavutslippssamfunnet. I år har 170 vidt forskjellige prosjekter fått støtte. Potten skal brukes på alt fra el-sykler til arealplanlegging og biogassprosjekter, med mer. Klimasatsmidlene kan dekke opptil 50 prosent av prosjektkostnadene, resten må kommunen dekke selv.

Alle må bidra i overgangen til et grønnere samfunn, og kommunene er svært viktige når det kommer til lokale utslippskutt. Klimasatsmidlene gir dem mulighet til å sette i gang helt konkrete klimavennlige prosjekter som ellers ikke hadde fått støtte.

Tinn kommune får 4 millioner kroner til Atrå barne- og ungdomsskole til støtte for klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg, noe som er det høyeste tilskuddet i fylket vårt.

Med liberal hilsen,

Eli Taugbøl

førstekandidat for Telemark Venstre

Marius Skeie

leder i Tinn Venstre

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblad 27. juni 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**