Jordvern og frekke politikere

Kornåker på Nøtterøy, Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

I et innlegg i Tønsberg Blad 18.08.2017 svarer Arne Magnus Berge, Færder Venstres ordførerkandidat, på Arbeider- og Miljøpartiets forsøk på å skåre billige poenger, ved å omskrive historien rundt saken om makeskifte på Torød.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Etter at jeg tok tak i henvendelsen fra Raymond Kjølner om å makebytte arealer på Torød slik at man kunne unngå å bygge ut et jorde som for 16 år siden lovlig ble omdisponert til byggeområde har administrasjonen arbeidet effektivt for å fremme saken til politisk behandling.
Selv ble jeg veldig glad for henvendelsen da løsningen som blir gjennomført løser to viktige forhold.

Det ene er at man unngår å bygge på et jorde som verken jeg eller andre politikere fra Venstre har ønsket. Det andre er at man ikke påfører næringsdrivende milliontap der de kun har fulgt lover og regler.
Sist onsdag skulle den første delen av de formelle vedtakene behandles teknisk hovedutvalg der jeg var forhindret i å møte. I tidligere møter har Gullvåg, Martinsen og Gotteberg kun stemt imot reguleringsplanen på Torød og jeg var en av dem som tydelig sa fra om at jeg ikke likte denne fremgangsmåten.

Det er tydelig at man verken bryr seg om eventuelt erstatningsansvar eller tenker på eiendomsutviklere som risikerer å gå på en stor økonomisk smell. Min klare kritikk den gangen var til Gullvåg som faktisk har møtt flere ganger i kommunestyret uten å fremme en tilbakeføring av jordet, men som hovedutvalgsmedlem gjerne vil nekte regulering av areal som er i tråd med formålet i kommuneplanen. Ingen partier har etter det jeg har brakt på det rene noen gang foreslått i kommunestyret å tilbakeføre jordet på Torød som det sittende flertallet for 16 år siden vedtok som nye byggeområder.

Ikke bare opprettholder jeg min kritikk av Gullvågs tidligere forslag, men mener han også har blitt frekk. Frekk, først fordi han forsøker å la det fremstå som at flertallet nå nærmest har snudd og følger han. Dernest fordi han åpenbart ikke ville bry seg om konsekvensene om hans forslag ville vunnet.

Arne Magnus Berge

Nå gjennomføres den øvelsen som Gullvåg faktisk kunne ha tatt til orde for flere ganger gjennom sitt sete i kommunestyret. Kommunestyret vedtar en omdisponering som stopper nedbygging av landbruksjord og næringsdrivende blir ikke rammet unødig.

Arne Magnus Berge,
Færder Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**