10 grunnar til å stemme på Terje

Terje Breivik
- – Skolen er den viktigste arenaen for å utjevne forskjeller og skape like muligheter for alle barn. Derfor må alle elever ha rett på kvalifiserte lærere, sier Terje Breivik, Foto: Venstre

Kvifor skal eg stemme på Venstres Terje Brevik i år, spør du? Her får du 10 gode grunnar. Godt val!

Terje vil kjempa for:

1. Betre sosiale rettar for gründerar og frådrag i formuesskatt for småbedrifter
2. Nei til oljeutvinning i områda Lofoten, Vesterålen og Senja
3. Kunnskapsløft og lønsløft til læraren
4. Ei målretta satsing på eit mangfaldig kulturliv
5. Innstramming av oljepengebruken for framtidige generasjonar
6. Gratis barnehage og SFO for låginntektsfamiliar
7. Satsing på Fornybarfondet for grøn omstilling
8. Fjerning av plast i havet før det forgiftar dyra og menneska
9. Auka studiestøtta til 140 000 kronar i året
10. Meir makt til Vestlandet med ny region

Følg Terje her: Terje på Tinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**