Valg og miljø

Så var valget over for denne gang, og jeg sitter igjen og undres over hvorfor ikke flere velger miljø. Det er klart vi trenger penger, det er klart vi trenger å ha verdiskaping og det er mange som ønsker å betale minst mulig skatt.

Men hvordan skal vi greie å tjene penger og ha ei verdiskaping om vi ikke har en natur? En verden som tåler at vi bruker den? Vi kan jo ikke glemme at det kommer noen etter oss som også skal leve og høste av naturens ressurser. Eller har vi det så godt her i landet at vi ikke trenger å bry oss om at i mange andre land har de dårlig drikkevann, manglede muligheter for dyrking av mat for å opprettholde vårt forbruk?

Mine tanker er at vi må tørre å stille spørsmålstegn til måten vi i dag forvalter jorden og vi må faktisk redusere vår måte og tenke på. Når jeg leser i avisen at miljøforskere nå begynner å miste troen på at vi skal greie å redde verden, vel da blir jeg faktisk redd. Jeg tenker på våre barn og krysser fingrene for at vi greier å snu trenden vi ser i dag slik at også de kan få spise fisk i fremtiden, at de også skal være så heldige å få rent vann i springen og kunne dyrke mat i jorda.

Så derfor ser jeg frem til å få bygget et nytt og flott renseanlegg og jeg ser frem til å få en lettere kildesortering for alle oss forbrukere, og vil også oppfordre mange til å drive med egen kompostering. Det er enkelt og gir en flott og fin mat- og blomsterjord så man slipper å kjøpe dårlig og naturfiendtlig torvjord. (Og man sparer penger på renovasjonsavgiften, det er vel noe for sunnmøringene?)

Vi trenger selvsagt en verdiskaping også, men mulig vi skal tenke nytt? Kanskje det ikke er bare materiell vekst vi skal se på? Og skatt? Ja det må vi betale for å opprettholde en velferd i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**