Abid Q. Raja mottar internasjonal pris for sitt arbeid med å fremme religionsfrihet

– Å gi alle barn en god skole som gir dem muligheter til å lykkes i livet er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for fremtiden., sier Abid Q. Raja, Foto: Baard Salvesen

Den Washington-baserte organisasjonen International Religious Liberty Association (IRLA) arbeider for å fremme trosfrihet over hele verden. Hvert år deler organisasjonen ut en pris til en person som utvist fremragende lederskap for å fremme religionsfrihet internasjonalt. Prisen for 2018 går til stortingsrepresentant Abid Q. Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Raja har vist hva som kan oppnås når en folkevalgt er beredt til å se utover sitt eget politiske miljø, og bli en talsmann for religions- og trosfrihet i en global kontekst, sier IRLAs visegeneralsekretær Dwayne Leslie.

– Jeg er dypt takknemlig for denne prisen og anerkjennelsen av det arbeidet vi gjør internasjonalt. Arbeidet med å bygge allianser globalt i verdens parlamenter for å fremme religionsfrihet i alle verdenshjørner startet på Stortinget for bare tre år siden. På svært kort tid har vi lykkes med å bygge opp et stort nettverk av parlamentarikere, og vi har nå forankring hos over 300 parlamentarikere i over 75 land, sier Raja.

Abid Q. Raja blir i 2018 tildelt IRLAs internasjonale pris for fremme av religions- og trosfrihet. Her er Raja avbildet under en konferanse om religionsfrihet i New York

– Målet vårt er å jobbe videre for å skape religionsfrihet internasjonalt. Det være seg for Ahmediaer i Pakistan, Bahaier i Iran, kristne i Midtøsten eller for muslimer i Myanmar. Dessverre er religionsforfølgelse et økende fenomen globalt, og forhåpentlig vil denne prisen være med på å øke betydningen av det arbeidet vi gjør, fortsetter han.

I fjor arrangerte Raja en stor konferanse i Berlin som samlet over 100 parlamentarikere fra over 60 land. Konferansen ble åpnet av Angela Merkel, hvor hun uttrykte at nettverket som Raja har medgrunnlagt ga henne styrke, håp og tiltro på at det var mulig å jobbe for å få til mer religionsfrihet i verden.

– Prisen fra amerikanske IRLA betyr meget for vårt arbeid. Det er en viktig anerkjennelse for jobben vi har startet. Og jeg vil gjerne dele denne prisen med de som sitter i det internasjonale styret med meg, og jeg vil også sende en varm hilsen til Utenriksdepartementet som har vært en viktig støttespiller. Ikke minst, den første konferansen vi arrangerte her i Norge ble delvis sponset av Fritt-Ord som også fortjener en takk. Jeg vil også særlig trekke frem Stefanus-alliansen og Helsingforskomiteen, som har vært til stor hjelp for oss å lykkes med jobben vår som parlamentarikere for å fremme religionsfrihet, avslutter Raja.

Ved tidligere prisutdelinger har hovedtaler foruten prisvinneren vært Hillary Clinton, John McCain og John Kerry. Hvem som blir hovedtaler når Raja mottar prisen i mai er ennå ikke avklart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**