Historisk satsing på friluftsliv

Det første bodet i Venstre sine distriktspolitiske prinsipp er at "politikk skal ALLTID omhandle heile landet".
Det første bodet i Venstre sine distriktspolitiske prinsipp er at "politikk skal ALLTID omhandle heile landet"., Foto: iStock

Regjeringen øker satsingen på friluftsliv. – Friluftsliv bidrar til naturopplevelser, mestring og bedre folkehelse. Friluftslivet er allsidig, og i sin enkleste form er det noe alle kan drive med uten mye utstyr og kunnskap, sier kulturminister Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Regjeringen har i dag fordelt 36 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål til friluftslivstiltak for barn og ungdom. Beløpet er 50 prosent høyere enn i fjor. Tilskuddet vil bli fordelt til Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund. Regjeringen har også fordelt 27 millioner kroner til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter som er 8 millioner kroner mer enn i fjor.

Folkehelse og opplevelser

– Friluftsliv bidrar til naturopplevelser, mestring og bedre folkehelse. Friluftslivet er allsidig, og i sin enkleste form er det noe alle kan drive med uten mye utstyr og kunnskap. For regjeringen er det viktig å legge til rette for livslang fysisk aktivitet gjennom friluftsliv og naturglede, sier Trine Skei Grande.

– Norge har mye vakker natur. Vi trenger ikke reise langt av gårde eller bruke mye penger for å få et avbrekk fra hverdagen og oppleve storslått natur. Takket være frivilligheten og andre har vi et unikt hytte- og løypenett som er åpent for alle. Økt tilrettelegging bidrar til at enda flere får oppleve gleden ved friluftsliv, sier Skei Grande.

Bredere tilbud

Tilskuddet skal stimulere barn og ungdom mellom 6 og 19 år til å drive friluftsliv. Aktivitetene foregår etter skoletid og inkluderer friluftsskoler, åpne aktivitetsdager og organiserte tilbud.

Tilskudd til løypetiltak i fjellet går blant annet til merking og tilrettelegginger av løyper. Det gis også tilskudd til overnattingshytter og sikringshytter i tilknytning til rutenettet i fjellet, samt overnattingshytter ved kysten og i lavlandet.

Friluftsanlegg

I tillegg er det mange andre friluftslivsanlegg som mottar spillemidler i den ordinære tilskuddsordningen for idrettsanlegg i kommunene, for eksempel turveier og turstier. De siste års tildelinger viser at fylkene prioriterer friluftslivsanlegg høyt ved fordeling av spillemidler til anlegg.

Øker satsing på inkludering

Regjeringen styrker også flere av tilskuddene som retter seg mot den lokale aktiviteten i idrettslagene. Målet er å styrke inkluderingen og senke terskelen for deltakelse i idretten. Regjeringen har fordelt 367 millioner kroner til lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tilskuddet er 30 millioner kroner høyere enn i 2017.Fra 2013 har tilskuddet til lokale lag og foreninger økt med 203 millioner kroner (124 %).

– Det er viktig at barn og unge inkluderes i store og små felleskap. De offentlige kontorene stenger klokka fire. Da er det viktig at lokalsamfunnet holder åpent. Tippemidlene kommer godt med i arbeidet med å gi et godt og trygt tilbud etter skoletid, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Bli medlem i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**