Verner 25 nye skogområder i sju fylker

Foto: Sveinung Bråthen

Skogen er viktig for et enormt mangfold av planter, insekter og dyr. – Nå har vi fått på plass en historisk skogsatsing i regjering, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Skogen er viktig for et enormt mangfold av planter, insekter og dyr. Mange arter er avhengige av helt bestemte vegetasjonstyper for å overleve.

– Derfor er skogvern så viktig for det biologiske mangfoldet. I juni vernet vi 25 nye skogområder i sju fylker, sier Elvestuen.

Viktig økosystem

Halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skog. Hundrevis av insektarter, sopparter og fugler er avhengige av død ved og gammel skog.

– Gjennom flere år har Venstre bidratt til økte bevilgninger til skogvern, og vi gjør en viktig jobb i regjering og på Stortinget. Det samme gjør lokale folkevalgte, som i Lier der Venstre har tatt initiativ til kommunalt vern av skogområder.

Halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skog. Hundrevis av insektarter, sopparter og fugler er avhengige av død ved og gammel skog.

Ola Elvestuen, Venstre

Ulovlig hogst

Ulovlig hogst truer regnskogen og det globale klimaet. Elvestuen mener det er behov for internasjonal innsats.

– Sammen med FN og Interpol lanserte vi i slutten av juni nytt samarbeidsprosjekt for å bekjempe ulovlig avskoging. Norge skal bruke 145 millioner kroner på prosjektet, som skal hjelpe land i Latin-Amerika og Sørøst-Asia til å bli bedre på å håndheve loven og forhindre ulovlig hogst og smugling. Stans og reversering av tropisk avskoging kan bidra med opptil 30 prosent av utslippsreduksjonene som trengs for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Det er viktig å trappe opp denne innsatsen.

40 nasjonalparker

Nå har Norge 40 nasjonalparker på fastlandet. Med nye Lofotodden nasjonalpark har vi vernet noe av det flotteste kystlandskapet vi har i Norge. Vi sikrer området for fremtidige generasjoner, og tar vare på et unikt landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder.

Les også: Tar sikte på mer skogvern

Disse skogområdene er nå vernet

 1. Laksejuv naturreservat i Krødsherad kommune, Buskerud fylke
 2. Orkerødskogen naturreservat i Moss kommune, Østfold fylke
 3. Vinstradalen naturreservat i Nord-Fron kommune, Oppland fylke
 4. Rodeholene naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke
 5. Breisete naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke
 6. Etterseterbekken naturreservat i Vefsn kommune, Nordland fylke
 7. Eidvatnet naturreservat (utvidelse) i Bindal kommune, Nordland fylke
 8. Oksbåslia naturreservat i Bindal kommune, Nordland fylke
 9. Lundsneset naturreservat (utvidelse) i Aremark og Halden kommuner, Østfold fylke.
 10. Paradiskollen naturreservat i Lunner kommune, Oppland fylke
 11. Prekestolen og Ryggevanna naturreservat (utvidelse) i Nittedal og Gjerdrum kommuner, Akershus fylke
 12. Njemenjáikojohka naturreservat i Kvænangen kommune, Troms fylke
 13. Oksfjorddalen naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke
 14. Lindovara naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke
 15. Pihkahistamaelva naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke
 16. Gearpmesorda naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke
 17. Skardet naturreservat i Balsfjord kommune, Troms fylke
 18. Heggedalen naturreservat i Lenvik kommune, Troms fylke
 19. Tverrelvdalen naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 20. Revelva naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 21. Skjelbekken naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 22. Brennskoglia naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 23. Sanddalen naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
 24. Grønlia naturreservat i Bardu kommune, Troms fylke
 25. Ånderdalen nasjonalpark (utvidelse) i Tranøy kommune, Troms fylke
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**