Velkommen til landstyremøte i Oslo 8.-9. desember

Landsstyret i Venstre skal bl.a. vurdere 7 politiske uttalelser. Bilde: Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivk, Foto: Mona Lindseth

Venstres landsstyremøte gjennomføres på Hotel Bristol denne helgen. En rekke politiske uttalelser skal behandles, bl.a. et forslag fra Venstres stortingsgruppe om «Ny regjeringsplattform for et grønnere og mer bærekraftig samfunn». Leders tale kl. 12.00 lørdag strømmes direkte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Last ned: Forslag til politiske uttalelser.
Gå til: Fra kl. 12:00 lørdag: Venstres videostrøm

Lørdag 8. desember

09.30 Kaffe
10.00 Åpning og konstituering
10.30 Statusorienteringer fra VHO
10.45 Kampanjeevaluering
11.00 Politiske uttalelser, prioriteringsdebatt

Det er kommet inn følgende uttalelser: Last ned.

 1. «Den statlige finansieringen av båtruter må revurderes» fra Nordland
  Venstre, Rogaland Venstre samt Sogn og Fjordane Venstre
 2. «Rett til helsehjelp uansett oppholdsstatus» fra Erlen Horn og Geir Kjell
  Andersland
 3. «Gi alle fedre rett til foreldrepermisjon» fra Carl-Erik Grimstad, Grunde
  Kreken Almeland og Guri Melby.
 4. «Nye former for vegprising» fra Solveig Schytz og Jon Gunnes
 5. «Nei til miljøgifter på avveie» fra Ås Venstre
 6. «Ny klimarapport krever raskere handling» fra Guri Melby, Solveig
  Schytz og Petter N. Toldnæs
 7. «Ny regjeringsplattform for et grønnere og mer bærekraftig
  samfunn» fra Venstres stortingsgruppe

11.45 Teknisk pause

12.00 Leders tale

13.00 Lunsj
14.00 Generell politisk debatt
16.00 Valg 19
– Fire innledninger, tilsammen 30min: Kommunikasjonsplan, organisasjonsplan (kampanje), listestilling, skolering.
17.30 Digitalt grenseforsvar
– Innledning 10 min, 20 min diskusjon
18.00 Møteslutt
19.00 Julebord og middag på Hotel Bristol. Middagssal: Lille festsal.

Søndag 9. desember

09.00 Landsmøte 2019
– Vedtekter
– Status prinsipprogram og distriktspolitisk utvalg
10.00 Nominasjon og programprosess
– LS-58/18 og LS-57/18

11.00 Utsjekk og kaffepause

11.30 Politiske uttalelser
– Realitetsdebatt og vedtak
13.30 Budsjett 2019
13.55 Avslutning
14.00 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**