Suksesstall for avansert biodrivstoff

– Jeg er glad for å se at bransjen tar ansvar, og sørger for at drivstoffet som selges er best mulig for miljø og klimaet, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen., Foto: iStock

Salget av palmeolje-basert biodrivstoff i Norge stuper, mens salget av såkalt avansert biodrivstoff øker. – Vår politikk virker. En superbra nyhet som viser hvorfor det er så viktig å satse på biodrivstoff, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Regjeringen og Venstre har fått kritikk for manglende forbud mot biodrivstoff fra palmeolje.

– Vi har vært tydelige på at vi prioriterer biodrivstoff og at målet er økt salg og produksjon av avansert biodrivstoff. Utslippene reduseres, samtidig som avansert biodrivstoff ikke er en risiko for indirekte arealbruksendringer eller avskoging av regnskog. Derfor er den nye utviklingen svært positiv, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen fikk i 2016 kritikk for satsingen på biodrifstoff. To år senere viser resultatene et løft for avansert biodrivstoff.

Tallenes tale

Mens det i 2017 ble solgt 317 millioner liter palmeolje-basert drivstoff, viser foreløpige tall for 2018 at salget av palmeolje kan ha falt til under 175 millioner liter. Det er nesten en halvering fra 2017. Men TU sine beregninger er konservative, og reduksjonen i salget av palmeolje kan være enda større. Det kan dreie seg om mer enn en halvering av salget siden 2017. (https://www.tu.no/artikler/salget-av-palmeolje-drivstoff-stuper/456817)

– Jeg er overbevist om at når forbrukerne har miljøvennlige alternativer, så vil mange også ta miljøriktige valg, understreker Elvestuen.

Bransjen tar ansvar

Denne uka slapp Esso nyheten om at de ikke kommer til å importere palmeolje til bruk i biodrivstoff i 2019. Fra før har Circle K og Uno X tatt avstand fra bruken av palmeolje til biodrivstoff.

– Jeg er glad for å se at bransjen tar ansvar, og sørger for at drivstoffet som selges er best mulig for miljø og klimaet, sier klima og miljøministeren.

Muligheter for norsk næringsliv

Det grønne skiftet er i gang, og mye kommer som følge av en politikk Venstre har kjempet gjennom.

  • I Trøndelag går busser på biogass. Det er bygget ny biogassfabrikk på Skogn med utgangspunkt i fiskeavfall.
  • Avløpsvannet fra toalettene til over 600.000 innbyggere i Asker, Bærum, Oslo, Røyken og Nesodden kan gi grunnlag for et industrieventyr på Østlandet.
  • Skogeierforbundet jubler og øyner nye industrisatsinger i innlandet.

Mange flere eksempler kunne vært trukket frem, men hovedbildet er tydelig: Vi står i startgropa for et stort, grønt skifte som vil gi store muligheter for norsk næringsliv.

Fakta: Venstre forklarer biodrivstoff

Fakta: Biodrivstoff forklart.
Fakta: Biodrivstoff forklart.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**