Uttalelse: KAF er kult

Grønt skifte., Foto: Pixabay

FNs klimapanel la i høst frem en rapport som viser at de globale klimagassutslippene må halveres innen 2030 om vi skal ha sjans til å nå 1,5-gradersmålet fra Paris-avtalen. Vestland Venstre mener at Norge ikke tar et stort nok ansvar i klimakampen, og Norge derfor må gjennomføre radikale grep for å få ned utslippene våre. I denne sammenhengen bør karbonskatt til fordeling (KAF) utredes og testes ut. KAF er et tiltak som potensielt kan bidra til store utslippsreduksjoner.

KAF går kort forklart ut på at staten krever inn en karbonavgift på all produksjon og import av fossilt brensel til innenlandsmarkedet. Denne avgiften skal stige med et gitt beløp hvert år helt til alt fossilt brensel er faset ut av den norske økonomien.

Til forskjell fra dagens CO2-avgift skal ikke inntektene gå rett til statskassen. Pengene skal i stedet deles direkte ut til innbyggerne gjennom kontantutbetalinger.

KAF er både omfordelende og liberalt. Omfordelende i den forstand at de som har et lite fossilt avtrykk vil komme bedre ut økonomisk enn i dag, fordi utbetalingene skal være like store til hver innbygger. Og liberalt i den forstand at KAF reduserer bruken av forbud og statlig detaljstyring, men i stedet lar det være opp til individene og markedet å avgjøre hvordan forbruket av fossilt brensel kan reduseres mest mulig effektivt.

Vestland Venstre vil:

  • utrede og teste ut Karbonskatt til fordeling (KAF)

 

Uttalelse vedtatt på felles årsmøte for Sogn og Fjordane Venstre og Hordaland Venstre 3. februar 2019

 

Mer bakgrunnsinformasjon: https://naturvernforbundet.no/klima/hva-er-karbonavgift-til-fordeling-kaf-article34560-126.html

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**