Forslag til nytt valgprogram for Bergen Venstre

Foto: Tallak Rundholt

Å gjøre Bergen til en grønnere og mer levende by står på agendaen når programkomiteen presenterer utkast til nytt valgprogram for Bergen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Komiteens leder Heine Johansen er fornøyd med det endelige andreutkastet som nå går til behandling av alle medlemmene lørdag 23. mars.

– Det er utrolig kjekt å levere fra seg et så godt andreutkast som det vi presenterer i dag. Det er et program som imøtekommer de utfordringene vi allerede har, og som vi vet kommer på grunn av klimaendringene. Samtidig er det et program som tar næringslivet på alvor, og som viser varme og omtanke for de svakeste i byen vår. Jeg er også glad for å tilhøre et parti som er så bevisst vil prioritere kulturlivet i kommunen.

Venstres 1. kandidat i Bergen, Erlend Horn, er fornøyd.

– Dette programutkastet viser hvordan Bergen Venstre vil gjøre Bergen til en grønn og levende by. Venstre vil satse på mer bane, billigere buss og bedre tilrettelegging for sykkel. Vi vil ha renere byluft, færre biler, flere parker, strender og lekeplasser slik at byen vår blir grønn, levende og trivelig.

Alle medlemmer av Bergen Venstre har stemmerett når programmet skal vedtas. Innkalling og informasjon om hvordan du kan bidra kommer på e-post. I mellomtiden kan du lese forslaget til nytt politisk program her: Et liberalt samfunn for alle – Bergen Venstres program for 2019 – 2023 – Andreutkast

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**