Appell – Ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Ingrid Nergaard Fjeldstad, bystyremedlem for Bergen Venstre
Foto: Jarand Boge

Lørdag 9. mars ble det arrangert vardebrenning på Fløyen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Venstres bystyrerepresentant, Ingrid Nergaard Fjeldstad, holdt en appell på vegne av Venstre. Les appellen hun holdt her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Kjære venner!

Det er utrolig kjekt å få være her sammen med dere på denne lørdagen, for dette er en sak som vi har kjempe for sammen i samarbeid.

SV kjempet saken først i regjeringen Stoltenberg, og så har vi i Venstre tatt over stafettpinnene i regjeringen Solberg. Først i samarbeidsavtalen, og så i de to regjeringsplatformene i 2018 og 2019.

Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.

Dette er en utrolig viktig sak som vi sammen må jobber for å sikre varig vern. Venstre fremmet forslag om varig vern i Stortinget 2013, og kommer til å fortsette kampen helt til vi får et varig vern.

Lofoten, Vesterålen og Senja er verdenskjent for landskapet, rike naturressurser og en levende historie. Havområdene utenfor har unike verdier, med kaldtvannskorallrev, flokker av spekkhoggere, store sjøfuglkolonier og verdens største gjenværende torskebestand som gyter i området.

Et stort oljeutslipp kan ha dramatiske konsekvenser for naturressursene, inkludert sjøfugl, sjøpattedyr, fiskeegg og -larver. Effektene av globale klimaendringer er allerede observert, og varmere hav kan ha uforutsette konsekvenser for livet i havet.

Ressursene i havet har vært grunnlag for bosetting og arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja i tusener av år, og at disse arbeidsplassene fortsatt utgjør den viktigste bærebjelken for næringslivet i regionen.

I lys av Parisavtalen er det ingen grunn til å gå inn i de mest sårbare og unike områdene vi har. Den siste robuste torskestammen i verden har mye større verdi for oss enn en eventuell oljeressurs vil kunne ha.

Jeg vil avslutte med å si at jeg håper vi kan få til et bredt forlik i stortinget om varig vern i neste stortingsperiode.

Takk til Bergen lokallag av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Naturvernforbundet Hordaland og Hordaland Natur og Ungdom for et flott arrangement!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**