Norge vil binde seg til EUs klimamål

Ola Elvestuen i Lofoten
– En avtale med EU vil være en historisk forsterkning av norsk klimapolitikk. 1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel viser at det haster med å redusere utslipp om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Regjeringen mener at EU bør øke sitt 2030-mål fra 40 prosent utslippskutt til 55 prosent, og vi vil uansett melde inn økte klimaambisjoner for Norge til FN i 2020, sier Ola Elvestuen. Foto: Mona Lindseth

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har på vegne av regjeringen oversendt et forslag til avtale med EU om et forpliktende samarbeid for å nå klimamålene våre. Forslaget innebærer at Norge vil knytte seg til EUs felles regelverk for klima. Hvis EU godtar forslaget, vil Norge formelt binde seg til EUs mål for kutt i klimagassutslipp, som er 40 prosent kutt frem til 2030 (sammenlignet med nivået i 1990).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

– Avtalen vil gi oss en sterkere forpliktelse til å gjennomføre utslippskutt, og større forutsigbarhet for næringslivet, sier Elvestuen til Dagens Næringsliv.

En avtale om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030 gjør at alle norske utslipp vil dekkes av EUs klimaregelverk. Samtidig står Norge fortsatt fritt til å bestemme hvordan de nødvendige utslippskuttene skal gjennomføres.

Les også: Elvestuen utnevnt til president i FNs miljøforsamling

En avtale vil bety at EU kan straffe Norge dersom klimamålene ikke blir nådd. Dersom EU bestemmer seg for å øke kuttene, må Norge følge med. Og hvis Norge ikke når utslippsmålene, risikerer Norge sanksjoner i form av krav om ekstra utslippskutt.

Islands miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og Norges Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møttes i Katowice for å diskutere en avtale om felles oppfyllelse for utslippsmålene for 2030.
Islands miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og Norges Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møttes i Katowice for å diskutere en avtale om felles oppfyllelse for utslippsmålene for 2030.

– En avtale med EU vil være en historisk forsterkning av norsk klimapolitikk. 1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel viser at det haster med å redusere utslipp om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Regjeringen mener at EU bør øke sitt 2030-mål fra 40 prosent utslippskutt til 55 prosent, og vi vil uansett melde inn økte klimaambisjoner for Norge til FN i 2020, sier Elvestuen.

Island blir også med på å formelt binde seg til EU-målene, og har sendt inn forslag til avtale sammen med Norge. Avtalen vil bli underlagt EØS-avtalens vanlige system for overvåking og domstolskontroll.

– Med en avtale med EU forplikter vi oss til å kutte utslipp hvert år fram til 2030. Skal vi nå målene i Parisavtalen, trenger vi mer samarbeid. Med avtalen utvider vi samarbeidet med EU til også å gjelde gjennomføringen av utslippsmålet for 2030, sier Elvestuen.

En avtale med EU vil være en historisk forsterkning av norsk klimapolitikk.

Ola Elvestuen
Fakta:Avtalen med EU skal begrenses til å gjelde fram til 2030. I avtaleutkastet som er oversendt EU-siden, forankres regelverket i EØS-avtalens protokoll 31 om frivillig samarbeid utenfor de fire friheter. Neste steg er at EU formelt tar stilling til forslaget til avtale. Avtaleteksten skal deretter legges frem for Stortinget.

Avtalen vil kunne tre i kraft etter at EU har gitt sin tilslutning og godkjennelse fra Stortinget og Alltinget på Island. Elvestuen håper å kunne legge frem en såkalt samtykkeproposisjon for Stortinget før sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**