Årsmøte Bardu grønne Venstre 2019

Juvelen i kronen, Foto Vilhelm Kjelsvik

Forsinket årsmøte ble avviklet torsdag 28. mars. 75% av medlemmene møtte fram til kombinert nominasjonsmøte og årsmøte.

Valgliste til kommunevalget 2019 ble vedtatt enstemmig slik:

  1. Vilhelm Kjelsvik, (78) pensjonert tannlege
  2. Maria Elena Olsen, (27) driftsleder
  3. Musa Gitau Anderssen, (40) faglærer
  4. Ida Sofie Kjelsvik (37) barnehagelærer
  5. Bjørn Klauer, (62) turistguide
  6. Ane S. Klaudiussen, (39) turistguide
  7. Magnus Christensen, (27) forsvarsansatt
  8. Jan M. Klaudiussen, (40) turistguide
  9. Odd Iversen, (74) pensjonert førstesekretær
  10. Brit Stormo, (75) pensjonist/selvstendig næringsdrivende

 

Under årsmøtet var det stor enighet og styrets innstilling ble under alle punkter enstemmig godkjent.

Det nyvalgte styret består av leder Vilhelm Kjelsvik (gjenvalg), styremedlemmer Maria Elena Olsen (sekretær) og Musa Gitau Anderssen.

Årsmøtet avsluttet med sosialt samvær, godt humør og forventning om et lykkelig valg til høsten. Det siste gjenstår å se….Konkurransen om velgerne i Bardu er stor og resultatet usikkert.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**