Velkommen til LPN valkampsamling 11. og 12. mai i Bergen!

Ill: Venstre

Hordaland Venstre arrangerer i samarbeid med Sogn og Fjordane Venstre valkampsamling (LPN) laurdag 11. og søndag 12. mai på Thon Hotel Bergen Airport på Kokstad i Bergen.

Sett av helga i kalenderen og nytt høvet til å bli kjent med andre valkampklare Venstre-folk i heile det nye fylket!

Tid: Start laurdag 11. mai kl. 12:30 (med lunsj). Slutt søndag 12. mai ca. kl. 15:15

Stad: Thon Hotel Bergen Airport

Målgruppe: Alle engasjerte Venstremedlemmer som ynskjer å gjere ein jobb for partiet denne valkampen, særleg alle listekandidatar og tillitsvalde på lokal- og fylkesnivå.

Mål: Byggje lag, skape begeistring og spre tankar om gode, lokale saker. Dessutan leggje til rette for nettverksbygging og motivere deltakarar til planlegging, organisering og aktivitetar inn mot valet. Gjere deltakarane i stand til å drive gode lokale prosessar med profilering av lokal politikk og kandidatar. Fokus på at direkte veljarkontakt er ein naturleg del av arbeidet.

Detaljert program for helga finn du her

> Påmeldingslenkje

Påmeldingsfrist: Snarest!

Kostnad: Deltakaravgifta er på 750 kr. Dette dekkjer eventuell overnatting, møterom og alle måltid på hotellet. Betaling til fylkeslaget i etterkant. Ikkje-yrkesaktive kan få redusert pris etter avtale med fylkessekretæren. Vi har også mulighet til å dekke deltakeravgiften for noen få fra mindre lokallag utenfor Bergens-området om økonomien er stram i laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**