Si ja til ren luft og billigere kollektivtilbud!

Gunhild Berge Stang og Geir Kjell Andersland, 1. og 2. kandidat for Vestland Venstre 2019, Foto: Bård Mangerøy

Det er meningsløst å hevde at bompengene ikke har blitt brukt til nytte for både bilister og kollektivreisende, skriver Gunhild Berge Stang og Geir Kjell Andersland i et innlegg i Fanaposten i dag.

Bergen har de siste årene opplevd en positiv utvikling med bedre luft, et godt fungerende kollektivsystem og mindre køer i trafikken.Det er ingen tvil om at Venstres politikere i Bergen bystyre, byrådet og Hordaland fylkesting har vært viktige pådrivere for de gode resultatene.

Meningsmålinger viser også at et stort flertall blant bergenserne er tilfreds med det som her har skjedd.Det er derfor naturlig å stille spørsmålet om mange bergenske velgere nå virkelig ønsker å reversere den positive utviklingen? Det blir resultatet av å stemme frem politisk makt til et parti som bygger hele sin eksistens på å være mot bompenger og bybane. At et seriøst parti som Høyre åpner for et samarbeid med anti-bompenger populister, tyder på at Høyres tørst etter byrådsmakt er blitt så brennende at sunn politisk edruelighet har blitt ofret.

Foto: Bergensavisen

Bompenger er selvsagt ikke noe sesam sesam. Alternative finansieringskilder må utredes og diskuteres. Men inntil videre må vi ikke glemme hvilke betydelig virkemiddel bompengene har vært for nødvendige fremskritt innen samferdselssektoren:

Bompengene har gitt Bergensområdet gode veier sørover, nordover, vestover. Videre vil det komme ny og bedre vei til Os og ringvei øst. Bompengene har bidratt til at bybanen nå går helt til Flesland/ Bergen lufthavn, og bybanen vil snart også nå Fyllingsdalen med sykkeltunnel gjennom Løvstakken.

Det er meningsløst å hevde at bompengene ikke har blitt brukt til nytte for både bilister og kollektivreisende. Bompenger er et spleiselag for hele Bergen. Folk i Fyllingsdalen har betalt bompenger i 50 år uten å klage når de store veiprosjektene nord- og sørover ble bygget.

At mange til høsten stemmer Venstre i Bergen vil være den beste garanti for redusert luftforurensning og økt kollektivtilbud, samt for å sikre byvekstavtaler i fremtiden. Disse avtaler er absolutt påkrevet for å få tilskudd fra staten. Men heller ikke slike ordninger vil bompengemotstanderne ha.

Avslutningsvis er det nødvendig å minne om at det er fylkeskommunen, i dag Hordaland, etter hvert Vestland, som har hovedansvaret for kollektivtrafikken, også i Bergen.Vestland Venstre har programfestet et billigere og utvidet kollektivtilbud i hele det nye fylket. Derfor må en stemme til Venstre i Bergensvalget gå hånd i hånd i hånd med en stemme til Vestland Venstre.

Av Gunhild Berge Stang og Geir Kjell Andersland,
1.og 2. kandidat på Vestland Venstres fylkestingsliste