Et trafikksikkert veiløft!

Frå grøn horisont, til grøn kvardag., Illustrasjon: Geir Angeltveit

I Tinn er det et stort nettverk av veier, og standarden er ymse.

Næringslivet er avhengig av gode og sikre veier inn og ut av Tinn. Politi, brannvesen og ambulanser trenger gode veier for å kunne rykke ut for å berge folk og fe, og myke trafikanter som skolebarn og syklister må kunne bevege seg trygt i trafikken.

Derfor trenger vi et skikkelig veiløft i Tinn!

Vi må bygge ut fylkesveien mellom Dale og Miland med gul midtstripe og gang- og sykkelvei. Fylkesveien mellom Miland og Austbygde må bygges ut med gul midtstripe og med bred veiskulder, og med gang- og sykkelvei mellom Atrå og Austbygde. Vi må ha god dekkstandard på de andre fylkesveiene i kommunen, og vi må sette krav til slitasjedybde — og vi må satse på rassikring, ikke minst på Tinnsjøveien.

Tinn er blant kommunene i Telemark med færrest kilometer gang- og sykkelvei, og selv om vi har mange fine turstier og grusveier i kommunen, så går disse ikke gjennom områder der folk bor — noe som er hele poenget med gang- og sykkelveier. Regjeringen har de siste åra også endret på kravene for gang- og sykkelveier, slik at de er lettere å tilpasse lokale forhold, og aldri har det vært mer støtte å få til utbygging av gang- og sykkelveier!

Derfor må vi sette i gang med initiativ og planlegging og få fylket til å spille på lag med kommunen vår, slik at vi får en veistandard som er trygg og god i hele kommunen.

Marius Skeie, Tinn Venstre

Kåre Pettersen, 1. kandidat for Vestfold og Telemark Venstre

Abid Q. Raja, visepresident Stortinget

Leserinnlegg i Rjukan Arbeidblads nettutgave 6. august 2019