En trygg og god oppvekst for alle barn

Foto: iStock

Ingen barn skal måtte vokse opp i utrygghet eller med en følelse av å være utenfor. Derfor må vi ta i et tak sammen for å gjøre oppveksten litt enklere for dem som har det vanskeligst.

Selv om også livet som voksen kan være tøft av og til, så har vi i alle fall muligheter til å påvirke våre egne liv. Vi kan bestemme hvor vi vil jobbe, hvor vi vil bo, hvilke venner vi vil henge med, og vi kan oppsøke hjelp når vi trenger det. Barn har ofte ikke anledning til å ta disse valgene selv. Barn er prisgitt foreldre og andre voksenpersoner rundt seg. Derfor er det et viktig ansvar både for politikerne og for hver og en av oss, å sørge for å gi de barna som har det vanskeligst en sjanse til å lykkes, og til å ta litt kontroll over sitt eget liv.

Venstre vil skape et samfunn hvor alle barn blir sett og får lov til å være seg selv. Det vil vi blant annet gjøre gjennom å styrke den tidlige innsatsen, slik at vi kan hjelpe barn som har det vanskelig før de faller utenfor. Vi ønsker også å gjøre barnehage og SFO gratis for de familiene som har dårligst råd, for å hindre at noen barn blir holdt utenfor på grunn av foreldrenes økonomi. Vi vil også at kommunen skal tilby fleksibelt barnehageopptak slik at barn kan starte i barnehagen når de er klare for det. Vi vil også innføre en ordning med aktivitetskort for barn og unge, som kan brukes til å betale for fritidsaktiviteter som de velger helt selv.

UNICEF har årlige rangeringer av oppvekstkommuner, og Tinn har ligget i toppen siden 2015 — med ett konsekvent unntak: Skole. Den nyeste rangeringen fra UNICEF viser at Tinn gjør det meget bra på alle områder unntatt skole — der ligger vi nå på 231. plass i landet. Grunnen er rett og slett at det ikke jobber nok fagfolk i skolen — omlag 1/4 er ufaglærte, og omlag 1/5 har vgs eller lavere som høyeste utdannelse i grunnskolen.


Venstre vil prioritere rekruttering av fagfolk til skolen, satse på nærskolene samt styrke de praktiske faga — slik at alle elever får mulighet til å oppleve mestringsfølelse, og utvikle ferdigheter basert på motivasjon og sosialt samhold. Vi ønsker også å se på mulighetene for å innføre skolemat i grunnskolen, men først må vi prioritere å få nok fagfolk inn i skolen. Vi vil også styrke helsesjukepleiertjenesten og sørge for at det rekrutteres flere menn både i barnehagen og skolen. Vi vil også understreke viktigheten av at vi har både offentlige og private aktører innen barnehage og skole i Tinn, slik at det finnes ulike tilbud og valgfrihet for barn og foresatte.

Mange foresatte er opptatte av lekser, og noen partier ønsker å innføre leksefri skole. Vi mener at skolene skal stå fritt til å velge metode selv, og at faglig utviklingsarbeid skal begynne

på den enkelte skole, og ikke overstyres av kommunen gjennom ulike programmer og tiltak. Når f.eks. Rjukan barneskole fra kommende skoleår har valgt leksefri skole for 1.-3. klasse så er dette et initiativ som vi støtter opp om. Vi må akseptere og støtte opp om at skolene velger ulike løsninger tilpasset lokale behov. Dette gjelder også hvilke digitale verktøy den enkelte skole velger å bruke i undervisningen — det er ikke alltid at Apple-produkter er det beste valget.

Venstre har gjort Oslo-skolen til landets beste. Vi skal ikke kopiere Oslo-skolen i Tinn, men utvikle skolen på våre egne premisser — slik at Tinn-skolen er noe folk alltid skal forbinde med kvalitet og trivsel.

Samtidig er det viktig å huske at det å sikre en trygg og god oppvekst ikke bare er en politikeroppgave. De små og store utfordringene som barna våre noen ganger står i skjer på det aller mest lokale nivå, i våre egne nabolag, helt inn i våre hjem. Det betyr for eksempel noe hvem som blir invitert i barnebursdagen og hvem som ikke blir det. Det betyr også noe for veldig mange barn at vi voksne stiller opp som frivillige fotballtrenere, speiderledere, kakebakere og loddselgere, for å sikre at det finnes gode idretts- og kulturaktiviteter for barna å delta i.

Vi går til valg på et program som skal gi alle barn en god og trygg oppvekst. Vi som står på lista er i stor grad foreldre til barn i skolealder, og vi ønsker at Tinn skal være blant de aller beste stedene i landet å være både barn og foreldre.

Marius Skeie, Tinn Venstre

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblads nettutgave 12. august 2019.