Sats på skolen

Skolen legger grunnlaget for utvikling gjennom et godt tilbud til barn og unge, som gjør de godt skikket til framtidas samfunn. En hovedutfordring for skolene er å gi alle elevene riktige utfordringer og oppfølging. Ungdom med gode opplevelser vil i større grad komme tilbake til Nærøysund kommune. Grunnskolen er den viktigste oppgaven for den nye kommunen. Venstre ønsker å prioritere en sterk offentlig skole som setter elevene først, har høy kvalitet med kompetente og motiverte ledere og lærere. Et godt samarbeid mellom skolene og arbeidslivet er viktig, både for elevene og næringslivet.

Venstre vil:
1. Gi lærerne mer tid til å se, oppmuntre og tilpasse undervisningen til elevenes behov ved å redusere tidsbruken til rapportering og dokumentasjon. Kommunen må legge til rette for skoler og barnehager der dyktige voksne har tid, kompetanse og ressurser til å ta vare på og utvikle barna våre.
2. Ha mer fysisk aktivitet i barnehagene og skolene.
3. Gjøre det lettere å få finansiert lekeplasser og nærmiljøanlegg for lag og foreninger.
4. Fange opp de som faller utenfor tidligst mulig, og tilpasse skoletilbudet for de elevene som ikke trives så godt i dagens skole.
5. Hente inspirasjon fra gode skoler i andre kommuner, og gjennomføre viktige forbedringer.
6. Utvikle SFO-tilbudet gjennom samarbeid mellom skolen, idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
7. Utvikle et bedre samarbeid mellom offentlige- og private barnehager i kommunen. Kommunen skal gi alle barnehagene forutsigbare økonomiske rammer.
8. Fokusere på skolen som arbeidsplass. Rektorene skal gjennom tydelig ledelse ta ansvaret for at lærerne er gode forbilder, rollemodeller og fagpersoner for elevene.
9. Opprettholde skolestrukturen i kommunen som i dag.
10. Nærøysund skal være en god vertskommune for både Ytre Namdal videregående skole og Val videregående skole, og legge til rette for samarbeid med Nord Universitet om lokal utdanning innen helse, skole og havbruk.
11. Tilby skolemat til alle hver dag.
12. Opprette flere kommunale lærlingeplasser.
13. Legge til rette for flere sommerjobber for ungdom i samarbeid med næringslivet.