Nye tiltak skal hjelpe gründere og vekstbedrifter gjennom krisen

Iselin Nybø
- Å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv er nå en akutt hovedoppgave for regjeringen og vil være det fremover, sier næringsminister Iselin Nybø (V). , Foto: Marte Garmann

– Regjeringen vil gjennomføre flere nye tiltak rettet mot gründere og vekstbedrifter. De skal stimulere til vekst i tiden fremover, sier næringsminister Iselin Nybø (V). Fredag kl. 08:00 presenterer regjeringen en rekke nye tiltak for næringslivet.

Fredag morgen kl. 08:00 kommer regjeringens forslag til «kontantstøtte» for å dekke løpende utgifter i bedrifter som sliter. Det bekreftet næringsminister Iselin Nybø allerede onsdag overfor Dagbladet. I kveld beskriver Dagens Næringsliv flere nye tiltak for gründere og vekstbedrifter.

Gründere og vekstbedrifter

Tiltakspakken som Iselin Nybø beskriver er på nærmere 5 milliarder kroner. Halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Pakken inneholder både rene tilskudd, ulike lån og styrking av næringsrettet forskning. Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og oppstartsmiljøer.

– Et svært viktig bidrag er 2 milliarder kroner i innovasjonstilskudd for de små og mellomstore som har potensiale for vekst. I tillegg øker vi innovasjonslånet ganske kraftig, som vil gi likviditet. Også Innovasjon Norge får mer penger, for å gi betalingsutsettelse, slik at gründerne og vekstselskapene ikke får store utgifter akkurat nå. For å hjelpe de mange private gründerhusene og inkubatorene rundt om i landet, foreslår vi en tilskuddsordning på 50 millioner kroner. Disse miljøene har mye av æren for at vi har fått den raske fremveksten av et solid, samarbeidsorientert økosystem som produserer noen tusen teknologiselskaper hver år, sier næringsminister Nybø.

Gründer og oppstartsmiljøet er svært viktig. Det er et levende miljø vi trenger når koronakrisen er over.

Næringsminister Iselin Nybø

Skal behandles i Stortinget

– Regjeringen og Stortinget har allerede iverksatt kraftfulle tiltak og de vil avhjelpe situasjonen for noen, men ikke alle har blitt fanget opp av de krisepakkene vi allerede har lansert. Tiltakene blir lagt fram fredag og vil bli behandlet i Stortinget, opplyser Nybø.

Likviditetskrise

Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset. De nye ordningene skal styrker tilskudd og lån til etablering og vekst

– Vi foreslår å styrke tilskuddene til etablering og vekst med 2,5 milliarder kroner. Dette vil hjelpe små og mellomstore selskaper med utviklingsprosjekter som raskt kan skape ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av kortsiktige økonomiske problemer, understreket næringsminister Iselin Nybø.

Fakta: Dette er blant tiltakene som kommer fredag 27. mars.

  • Støtte gründerhus og inkubatorer. Mange av disse miljøene står i fare for å gå konkurs.
  • Øker bevilgning til næringsrettet forskning.
  • Øker bevilgning på likviditetslån: Innovasjon Norges innovasjonslåneordning foreslås økt med 1,6 milliarder kroner, til 3 milliarder kroner.
  • Styrker egenkapitalen for bedrifter i tidlig fase.
  • Tilskudd til unge vekstbedrifter. 2,5 mrd. Kroner: Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.
  • Etablerertilskudd: Treffer gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsideer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital.
  • Innovasjonslån: Økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner.
  • Økt rentestøttefond for å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse.
  • Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.