Tiltakspakker for grønn omstilling og olje- og gassnæringen

Havvind vindmølle
Havvind er en del av framtidas energimiks., Foto: iStock

Regjeringen legger i dag fram en tiltakspakke for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i leverandørindustrien og i olje- og gassnæringen. Næringsminister Iselin Nybø (V) varsler også en grønn omstillingspakke som skal bidra til at tempoet i det grønne skiftet holdes oppe.

– Leverandørindustrien ble hardt truffet av oljeprisfallet i 2015. Den har jobbet hardt for å reise seg – samtidig som den leter etter grønnere, mer bærekraftige og lønnsomme markeder. Bedriftene og de ansatte har nedlagt en formidabel innsats. Koronasituasjonen setter hele denne innsatsen i fare. Denne innsatsen må ikke være forgjeves, understreker Iselin Nybø.

Iselin Nybø
– Vi kommer til å utarbeide en grønn omstillingspakke som skal bidra til at tempoet i det grønne skiftet holdes oppe, sier næringsminister Iselin Nybø.

Uten tiltak rammes det grønne skiftet

Regjeringen er opptatt av tiltak for å sikre arbeidsplasser og høyteknologiske kompetansemiljøer.

– Å berge leverandørindustrien handler både om å opprettholde lønnsomme arbeidsplasser i petroleumssektoren – og bygge konkurransekraft for det grønne skiftet. Det vil være et stort tap – for de ansatte, for bedriftene og for det grønne skiftet, om disse arbeidsplassene skulle forsvinne, understreker Nybø.

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø påpeker at regjeringen har fått en rekke innspill fra bedrifter og aktører som ønsker tiltak for å sikre kompetanse, arbeidsplasser og omstilling til det grønne skiftet.

– Vi har lenge visst at investeringene på norsk sokkel ville falle. Selv om regjeringen fører en politikk for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, er det viktig at krisen vi nå står i, ikke gjør fallet så brått og dypt at vi mister verdifull kompetanse som er viktig for omstillingen, sier statsminister Erna Solberg.

Grønn omstillingspakke

Regjeringen foreslår også en grønn omstillingspakke for næringslivet. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

– Vi kommer til å legge fram en grønn omstillingspakke som skal bidra til at tempoet i det grønne skiftet holdes oppe. Det er vi helt avhengige av dersom vi skal sørge for kutt i klimagassutslipp samtidig som vi skal sikre og skape nye grønne arbeidsplasser. Disse tiltakene skal både hjelpe olje- og gassnæringen, og samtidig bidra til at leverandørindustrien kan fortsette det grønne skiftet. Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon. Dette bidrar til at vi kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Detaljene i den grønne omstillingspakken vil komme samtidig med at regjeringen legger frem en tiltakspakke for veien ut av krisen, i slutten av mai.

Norge kutter oljeproduksjonen

Onsdag kveld ble det kjent at Norge kutter oljeproduksjonen med 13,4 prosent i juni og 7,2 prosent i andre halvår. I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet fremgår det at den totale norske produksjonen i desember 2020 vil være 300.000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for.

Fakta: Forslag til midlertidige endringer

  • Selskapene får utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året. Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og frem til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024.
  • Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales.
  • Departementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen.
  • Regjeringen vil legge frem forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai.
  • Regjeringen vil i slutten av mai også legge frem en grønn omstillingspakke for næringslivet.
  • Mer info: Finansdepartementet