Venstre sier ja til EU

Venstre sier ja til EU
Ill: Venstre

Venstres landsmøte har vedtatt at Norge på sikt bør søke medlemskap i EU. – Vi trenger mer internasjonalt samarbeid om de store utfordringene i samfunnet, og Norge bør være med i de demokratiske institusjonene som påvirker oss, sier Venstres leder Guri Melby.

Vedtaket ble fattet i forbindelse med behandlingen av Venstres nye prinsipprogram søndag 27. oktober.

– Vi har hatt en lang og god debatt om denne saken i Venstre, og jeg er glad for at så mange har deltatt i debatten med respekt for de ulike synspunktene som finnes i partiet, sier Melby.

Guri Melby
– Venstre skal være en tydelig stemme for solidaritet, samarbeid og fellesskap over landegrensene, sier Venstres leder Guri Melby

Vedtaket presiserer at Norge må ha egne løsninger for fiskeri og landbruk, og at spørsmålet om EU-medlemskap må avgjøres gjennom folkeavstemning.

– De internasjonale institusjonene er under press, og Venstre skal være en tydelig stemme for solidaritet, samarbeid og fellesskap over landegrensene. Det er bare gjennom forpliktende samarbeid mellom landene at vi kan løse de store utfordringene verden står overfor, som klimakrisen. EU har gått foran i klimaarbeidet, og har bidratt til mindre forskjeller og mer rettferdighet i Europa. Det er også det viktigste fredsprosjektet i moderne europeisk historie, sier Melby.

EØS-avtalen sikrer næringslivet i Norge adgang til et europeisk marked. Det er viktig for å skape vekst og arbeidsplasser over hele landet, og er helt avgjørende for mange eksportbedrifter langs kysten vår. Venstre mener Norge bør delta fullt ut i det europeiske samarbeidet gjennom medlemskap i EU.

– På kort sikt er det viktigste for Venstre å forsvare EØS-avtalen mot krefter som ønsker å si den opp. Det vil være en katastrofe for både næringslivet som lever av å selge varer til Europa, og for folk som tar utdannelse, søker arbeid eller finner kjærligheten i et annet europeisk land. Norge må være med i de samarbeidene som gir mer frihet og større muligheter til folk, sier Melby.

– EØS-samarbeidet blir en viktig sak i valgkampen i 2021, og Venstre står kompromissløst på samarbeidets side. På lenger sikt ønsker vi også å ta del i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et fullt medlemskap, avslutter hun.