Stimuleringsordning for kulturlivet på plass

Abid Raja
Ny ordning for kulturlivet på plass. - Vi vil dreie støtten fra kompensasjon for avlyste arrangementer til stimulering for avholdte arrangementer, sier Abid Q. Raja. , Foto: Oda Scheel

Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. – Det har vært avgjørende å få dette raskt på plass, slik at tildelingen kan komme ut til mottakerne, sier kultur- og likestillingsminister og nestleder i Venstre, Abid Q. Raja.

– Vi vil dreie støtten fra kompensasjon for avlyste arrangementer til stimulering for avholdte arrangementer. Det skal lønne seg å faktisk avholde arrangementer, fortsetter Raja.

Mer aktivitet. Mer kunst og kultur

– Nå er det stimulering som gjelder – hele 500 millioner kroner settes av til den nye stimuleringsordningen, sier Abid Q. Raja.
– Det settes også av 200 millioner kroner til kompensasjon for arrangører og underleverandører, men denne ordningen trappes ned utover høsten.
– Dette vil bety mer kunst og kultur ut til deg og meg, men det vil også bety mer aktivitet, mer jobb og mer lønn og honorar til dem som har kultursektoren som arbeidsplass og næringsvei, sier Raja.

Les også: Oversikt: Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg? (Se ramme nederst.)

Tatt hensyn til en lang rekke av innspill

Kulturdepartementet sendte ut forskriften til stimuleringsordningen på høring fredag 9. oktober, samme dag som Stortinget vedtok bevilgningen. Departementet mottok 35 høringsinnspill og har raskt innarbeidet innspill og justert forskriften.

– Hensikten med ordningen er å hjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen. Hele næringskjeden skal nyte godt av ordningen, ved at arrangørene settes i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine leverandører. Også underleverandørene skal merke pengestrømmen.

Hva kan det søkes om?

Arrangørene vil kunne søke om dekning av driftskostnader de har til et arrangement. Det innebærer at arrangørene regner inn honorar til artistene og utøverne som blir engasjert, og til underleverandørene som brukes, for eksempel til leie av lokaler og honorar til arrangøren selv. I tillegg legges det opp til en driftsmargin på inntil tre prosent.

Følges opp av Kulturrådet

Kulturrådet skal behandler søknadene. De jobber med å få utarbeidet et søknadsskjema og retningslinjer for ordningen, og dette vil være på plass i løpet av inneværende uke. Ordningen skal raskt på plass, og Kulturrådet skal praktisere fortløpende og meget rask behandling og utbetaling. Det er viktig å få ordningen hurtig i gang for å sikre forutsigbarhet og at pengene blir raskt utbetalt for å sikre likviditet.

Fakta: Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig. Oversikt over tiltak.

I tillegg til ordningen som ble presentert i dag, er flere ordninger på plass og noen er under utarbeidelse.