En god forsvarsplan er blitt bedre

Trine Skei Grade
Venstres forsvarspolitiske talsperson, Trine Skei Grande, Foto: Mona Lindseth

I dag ble det klart at det er flertall på Stortinget for regjeringens nye Langtidsplan for Forsvaret (LTP). Venstre har fått gjennomslag for økt bemanning og helikopterstøtte til hæren.

– Det viktigste for oss er at vi nå har vedtatt en plan som det er mulig å gjennomføre og fullfinansiere. Vi går ikke tilbake til 1990-tallet der store planer førte til omfattende utredning og liten forsvarsevne. er jeg glad for at vi har fått til, sier Venstres forsvarspolitiske talsperson, Trine Skei Grande.

Hun sier det har vært stor vilje til å komme til enighet:

– Jeg er glad for at alle partier på Stortinget – med unntak av Senterpartiet – har jobbet for en bred enighet om viktige grep for landet. Jeg må få takke alle som har strukket seg langt.

Regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Frp har kommet til enighet om planen, etter at den var til behandling i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité.

Økt bemanning allerede neste år

I forhandlingene har Venstre spesielt prioriterte behovet for økt bemanning og helikopterstøtte til hæren. Grande er godt fornøyd med forhandlingsresultatet:

– Når vi skulle øke omfanget av planen, var det viktig for Venstre at personell og helikopter ble prioritert. Regjeringen hadde lagt opp til en opptrapping av personell. Forhandlingene på Stortinget gjør at vi får de 300 årsverkene på plass enda raskere – allerede neste år.

Nytt helikopter i nord

Helikopterstøtte til hæren har også lenge vært en kampsak for Venstre. Når vi skal anskaffe nye helikoptre for spesialsstyrkene skal vi også få et helikopter til en egen skvadron på Bardufoss, dedikert til støtte for hæren.

– Både hæren og spesialstyrkene trenger dedikert helikopterstøtte. Hærens tyngdepunkt er naturlig nok i nord. Derfor må vi også ha helikopter i nord. Denne løsningen vil gi økt operativ evne både for hæren og spesialstyrkene, fortsetter Grande.

Godt nytt for små og mellomstore bedrifter

I tillegg har regjeringspartiene og Frp blitt enige om at Norge skal tilslutte seg det Europeiske forsvarsfondet (EDF):

– Vi gløder for tettere europeisk samarbeid, og norsk deltakelse i EDF gir nettopp det. EDF-medlemskap er også viktig for tusenvis av norske små- og mellomstore bedrifter i forsvarsindustrien. EDF bidrar til å skape nye arbeidsplasser og teknologiutvikling i Norge. Dette er en god dag for norsk industri, avslutter Grande.