Velkommen til årsmøte i Bergen Venstre

Velkommen til Bergen Venstres årsmøte., Grafikk: Ane Breivik

Alle medlemmer av Bergen Venstre innkalles herved til Bergen Venstres årsmøte for 2021.

Dato: Lørdag 9. januar fra kl. 11.00

Sted: Zoom

Facebook-arrangement

Årsmøtet er Bergen Venstres øverste organ. Her diskuterer og vedtar vi politikk, vi velger tillitsvalgte, og vi legger føringer for aktivitet det kommende året. Vi velger også delegasjon til det kommende fylkesårsmøtet og nominasjonsmøtet i Vestland Venstre. Enten du er ny eller gammel, så håper vi du vil sette av datoen til å delta!

Sakspapirer

ÅM 09/21 Uttalelser

Program

10.30 Ny på årsmøtet
11.00 Registrering
11.15 Leder ønsker velkommen
11.20 Konstituering
11.30 Prioriteringsdebatt for uttalelser
11.40 Innledning til generell politisk debatt ved stortingsrepresentant Terje Breivik
12.10 Generell politisk debatt
13.00 Kort pause
13.15 Årsmelding 2020
13.45 Regnskap 2020
14.00 Kontingent 2022
14.10 Vedtektsendringer
14.15 Budsjett 2021
14.30 Lunsjpause
15.00 Innledning til stortingsvalgprogram ved programkomiteens leder, Sveinung Rotevatn
15.30 Debatt og votering over endringsforslag til stortingsvalgprogrammet
16.30 Handlingsplan 2021
17.00 Valg
17.30 Behandling av politiske uttalelser
18.00 Orienteringssaker

MERK: For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontingent for 2020.