Utslippene av klimagasser gikk ned i 2020

Sveinung Rotevatn
Hordaland Venstres stortingskandidat og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn., Foto: Helle Frogner

Med Venstre i regjering er Norges utslipp er på sitt laveste siden 1993. De siste 5 årene har Norge redusert utslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. – Men vi må gjøre mer, understreker Venstres nestleder og klimaminister Sveinung Rotevatn.

Hør klimaminister Sveinung Rotevatn snakke om Klimaplanen i podkasten Fire nye år!

– De nye tallene fra SSB viser at regjeringens klimapolitikk fungerer. Elektrifisering av sokkelen og elbilsatsingen har bidratt kraftig til reduksjonen av utslippene. Dette viser at opposisjonens forslag til kutt i elbilfordeler, unntak for CO2-avgift og mer nedbygging av myr er en oppskrift på økte utslipp, påpeker Rotevatn.

Bli med på laget for å styrke kampen for å kutte utslipp.

Jevn nedgang, men ikke i mål

De foreløpige tallene fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med om lag 3,2 prosent, eller om lag 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, fra 2019 til 2020. Utslippene var 50 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

– Utslippene har gått jevnt nedover under denne regjeringen. Det er en nedgang i industriutslippene og jordbrukssektoren, og virkemidler som elbilpolitikk og fyringsoljeforbud gir positiv effekt. Noe av utslippsreduksjonen i 2020 skyldes også at vi har reist mindre med fly under koronapandemien.

– Dersom vi følger regjeringens klimaplan i årene fremover, vil denne positive utviklingen fortsette, sier Rotevatn.

Klimaplan for nye kutt

Tidligere i år la regjeringen fram Klimaplanen for 2021 – 2030. Ifølge klimaministeren ligger hovedgrepene fast.

– Det er første gang en regjering har lagt frem en konkret plan for en tiårsperiode, med årlige utsleppsbudsjett, konkrete effektvurderinger av virkemidler og varsling av offensive nye grep vi skal gjennomføre de kommende årene. Det er knyttet stor usikkerhet til utslippsutviklingen de neste ti årene. Både omfang og innretning av virkemidler vil bli justert underveis og ved behov, slik at vi når målene.

– SSB har korrigert en feil de har gjort i tidligere statistikk, som øker de rapporterte utslippene vi har hatt de siste årene med noen prosenter. Det har gjort veien ned mot 2020-målet lenger enn det vi har trodd. Samtidig har feilrapporteringen ingen innvirkning på den samlede trenden, som er at utslippene i Norge går nedover, sier Sveinung Rotevatn.