Vedum svekker klimainnsatsen på hjemmebane

Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljøminister
- Regjeringen svekker effekten av vårt viktigste klimatiltak, CO2-avgiften, når de senker veibruksavgiften. Det vil ha en negativ effekt på 1,5-2 millioner tonn utslipp totalt frem 2030. Det er en kraftig økning, når vi må ned, sier finanspolitisk talsmann i Venstre, Sveinung Rotevatn.

– Den grønne bløffen er avslørt. Regjeringen snakker grønt i Glasgow, men svekker klimainnsatsen her hjemme, sier nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre. Han mener det er symboltungt når finansministeren velger å kjøre en diger dieselbil i Oslo sentrum for å legge frem budsjettet.

– Regjeringen svekker effekten av vårt viktigste klimatiltak, CO2-avgiften, når de senker veibruksavgiften. Det vil ha en negativ effekt på 1,5-2 millioner tonn utslipp totalt frem 2030. Det er en kraftig økning, når vi må ned, sier finanspolitisk talsmann i Venstre, Sveinung Rotevatn.

– Når vi i tillegg ser at regjeringen kutter i el-bilfordelene, kutter i skogvernet, kutter i tilskuddene til Nysnø med 400 millioner og kutter 72 millioner til miljøteknologiordningen, er dette steg tilbake for klimaet, sier Rotevatn.

Sveing Rotevatn
Nestleder Sveinung Rotevatn

Kollektivtilbudet svekkes

Byene og kollektivselskaper roper etter krisepakke for kollektivtrafikken. Og de varsler kutt i tilbudet. I 2021 stilte den blågrønne regjeringen opp med 2,75 milliarder kroner i koronamidler til fylkeskommunal kollektivtrafikk.

Selskapene trenger 1,5 milliard kroner for å unngå varig svikt i tilbudet til millioner av passasjerer, det er dårlig for storbyene, pendlerne og for klimaet sier Sveinung Rotevatn.

Regjeringen svarer med flere milliarder til billigere strøm, billigere drivstoff, kutt i fergepriser og bilpendling. Ikke et ekstra øre til millioner av kollektivreisende i storbyregionene. – Dette vil føre økte klimautslipp i flere år fremover, slår Rotevatn fast.

Budsjettet er dårlige nyheter for studenter.

Selv med høye strømpriser og økte boutgifter får ikke studentene noe ekstra fra denne regjeringen. – Dette er skuffende, sier Rotevatn

Det kuttes for studentene ved at frikortsgrensen ikke justeres for neste år slik vi hadde foreslått og at jobbskattefradraget for unge fjernes. Nå skal studentene straffes for å spe på studiestøtten.

Venstre vil øke studiestøtten for alle studenter, gi et strømstipend og øke frikortsgrensen.

Svekker kunnskap i skolen

Regjeringen kutter i lærerspesialistordningen, vil ikke ha en ekstra naturfagstime i ungdomsskolen og ordningen med karriereveier for lærere kuttes med 40 millioner. Samtidig gir de masse penger til å opprettholde små skoler. – Venstre vil heller prioritere etterutdanning av lærere og satsing på kunnskapen til elevene.
Alt i alt er den foreslåtte budsjettendringen en betydelig svekkelse av både klimapolitikk og satsning på barn og unge, sier Rotevatn.