Venstre vil utrede EU-medlemskap

Leder i Venstre, Guri Melby
25. november 2021 fremmet Guri Melby og Venstre et representantforslag i Stortinget om mer europeisk samarbeid. Venstre mener regjeringen også bør se på fullt EU-medlemskap om EØS-avtalen skal utredes. (Video: Stortinget.no)

Venstre har i dag fremmet forslag i Stortinget om mer europeisk samarbeid. Partiet mener regjeringen også bør se på fullt EU-medlemskap om EØS-avtalen skal utredes.

– Klimakrisen er et eksempel på at vi trenger mer europeisk samarbeid, ikke mindre. Derfor foreslår Venstre i dag at også medlemskap må på bordet i regjeringens gjennomgang av EØS-avtalen, sier leder i Venstre, Guri Melby.

– Søndag er det 27 år siden forrige gang folket fikk stemme over EU. Da var jeg tretten år. Min generasjon og dagens unge har ikke fått sagt sin mening om saken, som førte til rekordhøy valgdeltakelse den gang, sier hun.

Guri Melby

Melby deltok også i dagens debatt om EU- og EØS-saker i Stortinget, hvor hun utfordret utenriksministeren:

– Regjeringen sier de vil ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag, samtidig som de sier at EØS-avtalen ligger fast. Hvorfor mener de det er mer fornuftig å se til Sveits og Storbritannia enn Danmark og Sverige? Hvis regjeringen skal utrede alternativer til EØS, må de også se på erfaringer fra naboland som er medlemmer av EU.

– Det kan være fristende å spørre seg selv om regjeringspartiene er bekymret for hva en utredning av erfaringene med EU-medlemskap har vært fordi de er redde for svaret. Nemlig at det beste alternativet til EØS er fullt EU-medlemskap, spurte Melby.

Venstre ber i sitt forslag om:

  • Å sikre at en eventuell utredning av alternativer til EØS-avtalen også innebærer en utredning av hva norsk EU-medlemskap vil innebære for norske borgere og næringsliv.
  • Å inngå en egen partneravtale med EU for å sikre full deltakelse i EUs grønne giv for å klare målsetningen om å skape et klimanøytralt samfunn innen 2050.
  • At regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med forslag for å implementere endringer i norsk lov og forskrift for å sikre fullt med samsvar EUs «Fit for 55»-pakke.
  • Å sikre at alle bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke fortsatt skal gjelde for Norge.
  • Å søke fullt medlemskap i finansbyråene EBA, EIOPA and ESMA, det europeiske jernbanebyrået (ERA) og EUs energibyrå, ACER.