Lønnsstøtte: – Regjeringens forslag vil ikke gi færre permitteringer

Ola Elvestuen
- Det ville ha hjulpet å kompensere for mer av lønna, slik danskene har gjort, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen., Foto: Celina Christoffersen

– Hensikten med lønnsstøtte må være å hindre permitteringer. Med regjeringens ordning blir det kun de bedriftene som har råd til å ha alle i jobb, som kan søke lønnsstøtte, sier Ola Elvestuen.

Elvestuen oppfordrer Regjeringen til å se til Danmark. Der har de vært raskt ute med lønnsstøtte som monner. Se Venstres 4 tiltak nederst i saken.

Vil ha dansk modell

– Det ville ha hjulpet å kompensere for mer av lønna, slik danskene har gjort. Der gis inntil 41 000 kroner (omregnet til norske kroner), som er 11 000 kroner mer enn i Norge. Danskene har heller ikke noe krav om permitteringsforbud. Det viktigste er hjelp til bedrifter og arbeidsplasser snarest. Det siste bransjen trenger er stadige utsettelser, understreker Ola Elvestuen.

Regjeringen la frem sitt forslag til lønnsstøtteordning på fredag 17. desember. Bedrifter som velger å permittere, er ikke med i ordningen. Stortinget får ikke ordningen til behandling for på nyåret.

– Nå må regjeringen komme til Stortinget før tirsdag slik at vi kan få vedtatt et bedre forslag. Dette holder ikke, sier Elvestuen.

Uheldig permitteringsforbud

– Permitteringsforbud gjør at de arbeidsgiverne som er hardest rammet ikke kan søke om å få lønnsstøtte. Støtten er for liten til at de har råd til å holde alle i arbeid. Dermed må de permittere alle uansett – de får ikke støtte for å holde noen av sine ansatte i arbeid.

Ifølge NAV er 8000 mennesker allerede permittert. Venstre mener regjeringen har vært for trege.

– Nå må regjeringen legge til side skepsisen til privat næringsliv. Vi må finne fleksible løsninger som virker for å unngå permitteringer. De bruker for mye krefter på å lage begrensninger. Både ansatte og eiere trenger hjelp nå.

Viktig kommunal ordning

– Lønnsstøtteordningen er ikke bra nok. Den går for sakte. Søknadsfristene det er lagt opp til i ordningen gjør at det tar evigheter før utbetalinger kan komme. Det gjør det enda viktigere å få ut støtte før jul, via den kommunale ordningen. Venstre mener staten allerede nå kan utbetale 500 millioner kroner før jul gjennom denne kommunale ordningen, understreker Venstre.

Bakgrunn:

Venstres 4 tiltak for ansatte og bedrifter som er rammet av koronainnstramminger:

  1. Lønnsstøtteordning med romslige økonomiske rammer, høyere lønnstak og uten permitteringsforbud.
  2. Lokal (kommunal) kompensasjonsordning på 500 mill. kr. allerede før jul.
  3. Nasjonal kompensasjonsordning for omsetningsfall i desember – med umiddelbar utlysning.
  4. Redusere arbeidsgiverperioden ned til f.eks. 2 dager. Regulert i hovedavtalen mellom LO og NHO. De må bli enige om å endre umiddelbart, før permitteringene begynner å renne inn. Skal ikke kunne endres med tilbakevirkende kraft.