Venstre-seier for samboerlov

Ingvild Wetrhus Thorsvik
Venstres stortingsrepresentant Ingvild W. Thorsvik., Foto: Mona Hauglid

Et Venstre-forslag om å utrede en fravikelig samboerlov ble i dag enstemmig vedtatt i Stortinget. Målet er å forhindre at folk havner i en fattigdomsfelle.

Forslaget ble i høst fremmet av Venstres Naomi Røkkum, Ingvild W. Thorsvik, Sofie Høgestøl og Ane Breivik.

En tredel av nordmenn som lever i samliv, er samboere. Men det finnes ennå ingen lov som sier noe om økonomiske rettigheter dersom de går fra hverandre.

Ingvild W. Thorsvik

– Endelig får vi tatt det første viktige steget mot en fravikelig samboerlov. For Venstre er det naturlig at de som velger å leve i samboerskap fremfor i ekteskap kan nyte godt av en grunnleggende økonomisk sikkerhet, sier Thorsvik.

Hun mener dette vil hjelpe mange:

– En tredel av nordmenn som lever i samliv, er samboere. Men det finnes ennå ingen lov som sier noe om økonomiske rettigheter dersom de går fra hverandre. Mange har ikke samboerkontrakt, eller bare en svak avtale. Ved brudd er det typisk at kvinnen da kommer dårligst ut. Det vil vi nå rette opp i, sier Thorsvik.

Følger opp kritikk fra FN

Tidligere har FNs kvinnediskrimineringskomite oppfordret Norge til å «treffe de juridiske tiltak som er nødvendige for å garantere kvinner i samboerskap samme økonomiske vern som gifte kvinner.» Kvinner har oftere mindre eller ingen andel i felles bolig og lavere inntekt enn menn. Som en følge av dette kommer de også oftere tapende ut av et samlivsbrudd.

Kvinner har oftere mindre eller ingen andel i felles bolig og lavere inntekt enn menn. Som en følge av dette kommer de også oftere tapende ut av et samlivsbrudd

Ingvild W. Thorsvik

– Jeg er veldig glad for at alle andre partier på Stortinget er enige med Venstre i at det er på høy tid å utrede en fravikelig samboerlov. Bare slik vil vi kunne holde tritt med samfunnsutviklingen, imøtegå kritikken fra FN og sikre sammenheng i lovverket.

Frihet til å velge

Thorsvik er likevel opptatt av å ivareta dem som bevisst velger samboerskap i stedet for ekteskap fordi det ikke er lovregulert på samme måte:

– For Venstre er det sentralt at samboerloven gjøres fravikelig, slik at man har frihet til å velge samboerskap som samlivsform nettopp med den begrunnelse at det skal være noe annet og mindre forpliktende enn et giftemål.