– Vi bør hente ukrainske flyktninger til Norge

Venstre-nestleder og utdanningspolitisk talsperson, Abid Raja., Foto: Oda Scheel

Venstre mener Norge må ta sitt ansvar i den europeiske dugnaden for å hjelpe ukrainske flyktninger. – Vi bør hente flyktninger til Norge og gi dem kollektiv beskyttelse, sier nestleder Abid Raja.

– Russlands invasjon av Ukraina har på få dager gitt oss en flyktningkrise i vårt nærområde. Europa må handle, og Norge må ta sitt ansvar, sier Raja.

Europa må handle, og Norge må ta sitt ansvar

Abid Raja

EU anslår at krigen så langt har ført til at over én million ukrainere har flyktet over grensen, til andre europeiske land. Raja har sendt regjeringen to skriftlige spørsmål om initiativer for å hjelpe ukrainere på flukt.

– Putin har tatt millioner av mennesker ut av en trygg og fri hverdag, og inn i et krigsmareritt. En del har allerede krysset grensene til andre europeiske land, og vi må anta at flyktningstrømmen vil øke. Norge må gjøre det vi kan for å avlaste landene rundt Ukraina.

Som de hvite bussene

– I stedet for at millioner av mennesker i en sårbar situasjon skal ta seg gjennom Europa på egenhånd, bør vi i en akutt fase vurdere å hente ukrainske flyktninger fra grenseområdene til Norge. Slik de hvite bussene hentet folk hjem fra et krigsherjet kontinent på slutten av andre verdenskrig, sier Raja.

Kollektiv beskyttelse

I tillegg til å bistå Ukraina med militært materiell og ilegge Russland strenge sanksjoner, mener Raja Norge bør stå sammen med Europa om å gi ukrainske flyktninger kollektiv beskyttelse:

– Denne flyktningkrisen skjer i nærområdene våre, og er et europeisk problem. Regjeringen bør gi ukrainske flyktninger kollektiv, midlertidig beskyttelse. Det gjorde vi i forbindelse med krigen i Bosnia-Hercegovina, og flyktningstrømmen fra Kosovo. Vi bør gjøre det samme for ukrainere i dag, som EU gjør gjennom sitt midlertidige beskyttelsesdirektiv. Koordinert med EU kan vi få dette til.

Regjeringen bør gi ukrainske flyktninger kollektiv, midlertidig beskyttelse

Abid Raja

På denne måten kan ukrainske flyktninger få adgang til riket i tre år, uten å søke asyl.

– Det vil hjelpe oss å håndtere store mengder flyktninger på én gang. I tillegg blir det mindre byråkrati å forholde seg til for den enkelte flyktning, sier Raja.

– Ikke minst må vi gjøre det vi kan for at alle menneskene som nå står i en desperat situasjon, kan få tryggheten og friheten tilbake. Mange – spesielt kvinner og barn – har forlatt sine kjære og alt de eier, og nå går en svært usikker tid i møte.