Venstre vil skjerpe personvernet på sosiale medier

Grunde Almeland
Venstre-representant og leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Grunde Almeland., Foto: Oda Scheel

Venstre foreslått syv grep for bedre personvern på sosiale medier. Forslagene kommer samme uke som Facebook-varsleren Frances Haugen besøker partiet på Stortinget.

– Uten å tenke over det, gir vi fra oss mye sensitiv informasjon om oss selv, hver dag. Alternativet er ikke å logge oss av sosiale medier, men å stille strengere krav til dem som henter inn informasjon om oss.

Alternativet er ikke å logge oss av sosiale medier, men å stille strengere krav til dem som henter inn informasjon om oss

Grunde Almeland

Det sier Grunde Almeland, Venstre-representant og leder av familie- og kulturkomitéen på Stortinget. Han har med seg justispolitisk talsperson, Ingvild W. Thorsvik:

– Sosiale medier har gjort verden mindre. Det er vanskelig å se for seg et liv i dag uten mulighet til å snappe eller prate med venner og familie på Messenger eller FaceTime. Problemet er at teknologiselskapene tjener penger på informasjonen vi legger fra oss, uten at vi har god nok oversikt over hva som skjer med den, sier hun.

Forby skreddersydd reklame

– De sosiale medieplattformene gjør det de kan for å engasjere oss mer, slik at de kan eksponere oss for mer innhold og annonser skreddersydd for hver og én av oss. Slik tjener de penger. Det kan gi en bedre opplevelse, men er også i realiteten overvåkningsbasert reklame, sier Thorsvik.

Hun fortsetter:

– I tillegg kan det dytte oss lenger og lenger inn i skadelig eller ekstremt innhold. Venstre vil forby reklame basert på masseovervåking, sporing og profilering av enkeltpersoner.

Venstre vil forby reklame basert på masseovervåking, sporing og profilering av enkeltpersoner

Ingvild W. Thorsvik

Torsdag Venstre imot Facebook- og Instagram-varsler Frances Haugen på besøk i Stortinget. Hun har kritisert plattformene for å «gjøre hat verre», og for å prioritere profitt over brukernes og samfunnets sikkerhet.

Vil ha algoritmetilsyn

– Jeg tror vi må anerkjenne at det i dag er slik at de sosiale mediene har like mye kontroll over oss som vi har over dem, sier Almeland.

Han mener noen må få i oppgave å se selskapene i kortene:

Når så mye av informasjonen vi eksponeres for er automatisert og skreddersydd for oss, kommer det med en risiko

Grunde Almeland

– Venstre vil opprette et eget algoritmetilsyn som kan føre kontroll med de sosiale nettverkene. Når så mye av informasjonen vi eksponeres for er automatisert og skreddersydd for oss, kommer det med en risiko, spesielt om det brukes av beslutningstakere. Et algoritmetilsyn kan gjøre at det offentlige unngår at algoritmebeslutninger diskriminerer eller bryter norske standarder for godt personvern

Må bli enklere å begrense deling av data

– Vi har et regelverk – GDPR – som i teorien ivaretar mye av personvernet vårt i dag. Men det nytter ikke å tvinge folk til å forholde seg til personvernerklæringer når ingen leser eller forstår hva som står i dem. Venstre vil at disse skal være kortere, standardiserte og i klarspråk, sier Almeland.

Her er Venstres forslag:

  1. Utrede, med sikte på å innføre, et forbud mot reklame som er basert på masseovervåking, sporing og profilering av enkeltpersoner.
  2. Sette strengere krav til standardisering, kortfattethet og klarspråk i personvernerklæringer på sosiale medieplattformer som opererer i Norge.
  3. Etablere et eget algoritmetilsyn under Datatilsynet.
  4. Innføre et forbud mot at de store teknologiselskapene favoriserer sine egne produkter og tjenester framfor andre selskaper via sine sosiale medieplattformer.
  5. Innføre en rett til å kunne bruke digitale tjenester uten å måtte godta at innsamlet data deles på tvers av plattformer eid av et og samme selskap.
  6. Utrede omfanget og utfordringene rundt lagring av biometriske data fra norske forbrukere på sosiale medieplattformer.
  7. Innføre strengere krav til personvern i forbindelse med offentlige anskaffelser som involverer sosiale medieplattformer.