Femti år som lovlig – de neste femti som fri?

Venstre

Den 21. april var det femti år siden det ble «lov» å være homofil, og forbudet mot homosex ble opphevet. Det er verdt å feire, men fortsatt gjenstår mange kamper. Venstre vil bedre levekårene for skeive og ta et oppgjør med hat og skam.

Vi har kommet langt siden en samlet homobevegelse for femti år siden møttes på Venstre hus for å feire at det ikke lenger var ulovlig å være homo. At menn ikke lenger kunne straffes for å ligge med menn.

Likevel er ikke en gang et helt liv siden det å være skeiv var tabu, kriminelt og ekstremt vanskelig å leve med. Mange mennesker i Norge har vokst opp med å bli fortalt at de er «feil». Heldigvis har mange grepet muligheten til å leve åpent og fritt, og skapt seg gode liv, likevel.

For Venstre er det grunnleggende at alle skal få være seg selv, elske den de vil og leve fritt, trygt og med verdighet.

Venstre vil bedre levekårene for skeive og ta et oppgjør med hat og skam

Holdningene henger etter

Opphevingen av § 213 er en milepæl i norsk historie. Det var en forløsning for et mer mangfoldig samfunn, med mer aksept og respekt. Men også etter at forbudet mot homosex ble opphevet, har holdningene hengt etter. De viktigste kampene er de vi ennå ikke har vunnet.

I Norge lever fortsatt skeive dårligere liv enn resten av befolkningen

I Norge lever fortsatt skeive dårligere liv enn resten av befolkningen. De opplever mer hets, trakassering og vold – bare fordi de er seg selv. Verst er det på Agder, enklest er det for dem som bor i Oslo. Men skeive har dårligere psykisk helse generelt. Selvmordstallene for transpersoner er katastrofale, men fortsatt vet vi for lite. Forskningen mangler.

Trenger mer kunnskap

Vi trenger mer kunnskap og mer handling. Derfor vil Venstre trappe opp arbeidet mot hatkriminalitet. Det nesten bare i Oslo folk at folk som utøver vold eller truer skeive eller andre minoriteter, faktisk dømmes for hatkriminalitet. Ikke fordi det ikke skjer andre steder, men fordi politiet i resten av landet har for lav kompetanse på hatkriminalitet til å oppdage det.

Vi vil ha gode behandlingstilbud for transpersoner i hele landet.

Bedre behandling for transpersoner

Venstre vil jobbe med holdninger og ta konkrete grep som gjør skeives liv lettere. Blant annet må vi flytte behandlingstilbudet for transpersoner nærmere dem og senke terskelen for å få hjelp. Vi må åpne for et tredje kjønn i pass og offentlige dokumenter, slik at de som ikke kjenner seg som mann eller kvinne, slipper å hele tiden bli definert som det.

Venstre mener Norge må ta kampen mot hat og vold her hjemme, og for menneskerettigheter og frihet der ute

Krefter trekker i feil retning

På tross av kampene som gjenstår, er Norge et av verdens beste land for skeive. I Europa trekker autoritære krefter i feil retning. Polen strammer inn skeives rettigheter. I mange land i verden kan du fortsatt straffes for å ligge med noen av eget kjønn. Venstre mener Norge må ta kampen mot hat og vold her hjemme, og for menneskerettigheter og frihet der ute.

Ingen som vokser opp i dag, skal kjenne på skam eller stigma på grunn av identiteten eller seksualiteten sin. Frihet for alle betyr både frihet fra diskriminering, hat og vold og frihet til å leve akkurat det livet du selv ønsker. Det er verdt å kjempe for.

Vi vil ha likestilling av enslige, skeive og homofile som foreldre.

En likestilt hverdag

Derfor vil Venstre forby såkalt «konverteringsterapi», forsøk på å endre menneskers seksualitet. Det er i mange tilfeller rene overgrep, og fører til mer skam og stigma.

Mye av kampen for skeives rettigheter her hjemme, handler om retten til en likestilt hverdag. Det inkluderer retten til familieliv.

Mye av kampen for skeives rettigheter her hjemme, handler om retten til en likestilt hverdag

I dagens samfunn ser familier mer ulike ut enn før. Noen har én forelder, noen har to av samme kjønn. Andre har noen biologiske foreldre og noen juridiske. Regnbuefamiliene må anerkjennes og likestilles, også i lovverket. Det vil gi barna større trygghet, og foreldrene like rettigheter som andre. Medfar må få slippe å ta ut «mødrekvoten» i foreldrepermisjonen. Medmor må få slippe å søke om stebarnsadopsjon når samboeren bærer fram deres felles barn.

Homofili har vært lovlig i et halvt århundre. Det har lagt grunnlaget for en lang frihetskamp som ennå ikke er over. Venstre vil fortsatt gå i front for frihet og retten til å være og elske den du selv vil.

Bli medlem