– Et grått budsjett som tar Norge bakover

Sveinung Rotevatn
Venstre-nestleder og finanspolitisk talsperson, Sveinung Rotevatn., Foto: Helle Frogner

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Venstre mener det svekker klimapolitikken, bortprioriterer elever og studenter og øker skattene for næringslivet dramatisk.

– I en tid hvor alt blir dyrere, velger regjeringen å gjøre det enda dyrere å velge klimavennlig. De bruker de store pengene på å gjøre fossilt drivstoff billigere, samtidig som strømprisen er høy. Da vil hverken folk eller næringsliv velge det som er best for klimaet. Regjeringen svekker klimapolitikken og gjør det vanskeligere å nå klimamålene, sier Venstre-nestleder og finanspolitisk talsperson, Sveinung Rotevatn.

I en tid hvor alt blir dyrere, velger regjeringen å gjøre det enda dyrere å velge klimavennlig

Sveinung Rotevatn

Et narrespill

Rotevatn mener dette på ingen måte er det stramme budsjett som regjeringen har varslet, og at regjeringen i høst har spilt et narrespill:

– Gjennom hele høsten har finansministeren forsøkt å skape et bilde av et stramt budsjett, men realiteten er at næringslivet betaler hele regningen for Vedums valgløfter, og statens utgifter knapt reduseres.

Gjennom hele høsten har finansministeren forsøkt å skape et bilde av et stramt budsjett, men realiteten er at næringslivet betaler hele regningen for Vedums valgløfter

Sveinung Rotevatn

– Regjeringen prioriterer gratis ferger og fylkesoppløsninger, og sender en historisk høy regning til næringslivet.

Rotevatn lover at Venstre kommer til å legge fram et grønt og ansvarlig budsjettalternativ i løpet av høsten.

– Vi skal komme med forslag som tar Norge framover, sier han.

 

Flere klimakutt

Ola Elvestuen er Venstres stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen.

Venstres mann i Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen, er også pessimistisk på vegne av klimaet når han ser regjeringens budsjettforslag:

– Norge er milevis fra å nå klimamålene med dagens budsjett, slår han fast.

– Regjeringen avviker nesten alle elbil-fordelene. De innfører vektavgift på elbiler, full omregistreringsavgift og moms på familie-elbiler. Dermed blir det vanskeligere for folk å ta miljøvennlig valg, og billigere å forurense.

Norge er milevis fra å nå klimamålene med dagens budsjett

Ola Elvestuen

– Før sommeren kuttet regjeringen over 200 millioner til klima- og miljøtiltak. Nå gjør de det enda vanskeligere å nå Norges klimamål. Regjeringen nuller selv ut sin egen økning i CO2-avgiften når de kutter i både veibruksavgiften og dieselprisen.

Han går også hardt ut mot flere kutt i klimabudsjettet:

– Regjeringens kutt i Klimasats, som er et av statens viktigste virkemiddel for å støtte klimatiltak i kommunene, er drastisk. Når de i tillegg kutter kraftig i satsingen på skogvern, viser det at regjeringen ikke har tatt alvoret innover seg. Det er tydelig at Senterpartiet har fått lov til å sette et fossilsvart avtrykk på dette budsjettet.

– Finansministeren sa i talen sin til Stortinget at «Klimakrisen kan ikke settes på vent.» Men det kan tydeligvis klimapolitikken. Dette budsjettet er ikke bra nok og setter klimapolitikken på pause, når vi trenger å ta den framover, sier Elvestuen

 

Ingenting til pandemi- og streikerammede barn og unge

Heller ikke skolebudsjettet reflekterer utfordringene lærere og elever har stått i den siste tiden, ifølge Venstres andre nestleder, Abid Raja, som også er utdanningspolitisk talsperson:

– Regjeringen gjør ingenting for å hjelpe elevene som ble hardt rammet av både pandemi og streik, og nå har behov for å ta igjen læring og skape gode klassemiljø. Det er skuffende å se at de skyver kommunene foran seg og ikke tar ansvar. I verste fall ser vi dette igjen på gjennomføringstallene om noen år, advarer han.

Regjeringen gjør ingenting for å hjelpe elevene som ble hardt rammet av både pandemi og streik

Abid Raja

– I tillegg kutter de i pengene som skulle gått til videreutdanning av lærere. Det er synd at denne yrkesgruppen nok en gang nedprioriteres av regjeringspartiene. Venstre og Solberg-regjeringen gjennomførte et historisk videreutdanningsløft for lærere, for å gi alle muligheten til å få riktig kompetanse, og for å løfte kvaliteten på undervisningen i klasserommet. Det behovet har vi fortsatt, sier Raja.

 

Studenter som salderingspost

Venstre-nestleder og utdanningspolitisk talsperson, Abid Raja.

Raja er også skuffet på vegne av studentene:

– Det er plass til mye i dette budsjettet, men studentene kommer dårlig ut. De har dårlig råd fra før, men loves ingen ekstra støtte utover prisjustering – som jo bare skulle mangle. Mange kommer likevel til å slite med å få endene til å møtes, med ekstra høye strøm- og matpriser.

Han mener også regjeringen lukker døra til verden når de gjør det vanskeligere for nordmenn å studere i utlandet og motsatt:

– Med regjeringens forslag får norske studenter som studerer i utlandet mindre stipend, og det innføres studieavgift for studenter fra resten av verden som studerer i Norge. De har ikke forstått at det er i krisetider vi må satse på utdanning og forskning, fordi det er det som tar oss framover.

 

Dramatisk for næringslivet

Alfred Bjørlo er næringspolitisk talsperson for Venstre.

Alfred Bjørlo er næringspolitisk talsperson for Venstre, og frykter det verste for landets bedrifter:

– Dette budsjettet bremser den grønne omstillingen av Norge.

– Med over 40 milliarder i skatteskjerpelser for norsk næringsliv i 2023 – aller mest for de grønne framtidsnæringene – er dette statsbudsjettet en fallitterklæring for det nyskapende Norge. Regjeringen strør om seg med penger til egne hjertesaker, og lar norske bedrifter betale regninga. Det hjelper lite med gratis ferger dersom det ikke er næringsliv igjen langs kysten til å bruke dem, sier Bjørlo.

Dette budsjettet bremser den grønne omstillingen av Norge.

Alfred Bjørlo

– Venstre mener skattepakken i dette statsbudsjettet er oppsiktsvekkende dramatisk for norsk næringsliv. Skattene på fornybar energi og havbruk økes dramatisk, formueskatten skrus opp, arbeidsgiveravgiften økes dramatisk for de aller fleste arbeidstakere med høyere utdanning, og aksjerabatten som er særlig viktig for nye teknologibedrifter reduseres. Samtidig blir samferdsel og digital infrastruktur budsjettapere, mens regjeringen finner penger til hjertesaker som oppretting av nye fylkeskommuner og dobling av fagforeningsfradraget – og skjermer statlig byråkrati fra kutt.

 

Større stat

Bjørlo mener regjeringen lar det offentlige vokse, på bekostning av arbeidsplasser i det private:

– Norske bedrifter har allerede avlyst investeringer for over 50 milliarder kroner. Jeg frykter dette bare er begynnelsen når vi nå ser helheten i budsjettet. Regjeringen prioriterer en større stat framfor vekstkraft i det grønne næringslivet som skal skaffe inntekter til framtidas Norge. Det er stikk i strid med Venstres prioriteringer, sier Alfred Bjørlo.