Pressemelding fra Venstres bystyregruppe

Foto: Vidar Langeland

– Det er naturlig at Roger Valhammer og resten av byrådet går av som følge av den alvorlige situasjonen vi nå står i.

 

– Venstre tar situasjonen i barnevernet på det dypeste alvor, og mener det er avgjørende for barnevernet og andre viktige tjenester at Bergen kommune har et ansvarlig og stabilt styre fremover. Den parlamentariske krisen som har oppstått er alvorlig og uoversiktlig. Det hviler et stort ansvar på alle partier for å finne en løsning på denne situasjonen.

Det hviler et stort ansvar på alle partier for å finne en løsning på denne situasjonen.

– Venstre vil takke Roger Valhammer for hans innsats for en raus og grønn by og for vårt samarbeid i byråd i mange år. Han er en hedersmann, og vi har stor respekt for han og hans avgjørelse.

– Ettersom Arbeiderpartiet nå har varslet at de vil finne en annen byrådslederkandidat, vil det være naturlig for Venstre å sondere et samarbeid med dem først. Dette på bakgrunn av vårt lange og gode samarbeid, ikke minst på grunn av enighet rundt Venstres viktigste sak: Bybanen til Åsane.

 

Erlend Horn
gruppeleder Venstre