Venstres 5-punktsplan ut av regjeringens laksekaos: – Utsett grunnrenteskatten til 2024

Alfred Bjørlo i Vesterålen
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo:, Venstre

– Regjeringens arrogante måte å behandle havbruksnæringen på, er alvorlig for kyst-Norge. Venstre er villige til å være med å finne en bred løsning for havbruksskatt som kan berge verdiskaping og bosetting langs kysten ut av kaoset regjeringen har skapt, men med klare krav til regjeringen.

Det sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo, som i dag legger fram Venstres fempunkts-plan for å sikre framtidig økt verdiskaping fra havbruk og fortsatt lokalt eierskap i havbruksnæringen:

  1. Forslaget om å beregne grunnrenteskatt ut fra spotpris (normpris), legges dødt. Skatt må beregnes ut fra reell salgspris.
  2. Innføring av grunnrenteskatt-beregning utsettes fra 2023 til 2024. Da blir det en reell høringsprosess før skatten innføres, ikke bare en skinnprosess.
  3. Høyere produksjonsavgift i 2023 innføres som foreslått av regjeringen.
  4. Skattetrykket på de små, familieeide oppdrettselskapene må reduseres for å unngå «salg av kyst-Norge». Venstre sier nei til regjeringens forslag om kraftig skjerpet verdifastsetting på beregning av formueskatt og skjerpet utbytteskatt.
  5. Et nytt skatteregime fra 2024 må ta mer hensyn til natur, klima og dyrevelferd.

– Regjeringen forstå alvoret for kyst-Norge

– Venstre er innstilt på å være med på et bredt politisk forlik våren 2023 om framtidig lakseskatt, inkludert innføring av grunnrente sett i sammenheng med allerede innført produksjonsavgift. Men da må regjeringen forstå alvoret for kyst-Norge i situasjonen vi nå er oppe i, ikke bare føyse deg vekk og latterliggjøre enkeltpersoner i næringen, sier Alfred Bjørlo (V).

– Nå handler det om å ta vare på verdiskapingen og jobbene til folk på kysten

– Fiskeri og havbruk er vår største fornybare eksportnæring, og avgjørende for bosetting og vekst i store deler av kyst-Norge. Nå opplever vi storstilte kutt i investeringsplaner, permitteringer og aktivitetskutt i bedrifter langs hele kysten på grunn av regjeringens overraskelses-angrep på havbruksnæringen.

Det er ikke bare et problem for selskapene som rammes, det er et problem for hele kyst-Norge. Da må regjeringen heller legge til side fromme ønsker om billigere ferjer og flere fylkeskommuner – nå handler det om å ta vare på verdiskapingen og jobbene til folk på kysten, sier Alfred Bjørlo (V).

Venstre vil legge fram sitt helhetlige alternative statsbudsjett tirsdag 15. november.