Haram Venstre vil ha eget valglokale i Søvika

Valgstyret for Haramsvalget vedtok tirsdag å opprette tre valglokaler for høstens kommune- og fylkestingsvalg. Haram Venstre vil ha ytterligere ett valglokale; i Søvika.

«De tre valgte lokalene Haramsøy skole, ID-huset og Eidet kulturhall dekker for så vidt valgkretsene, men vi mener at dersom vi skal vise at vi tar Søvika på alvor må de ha et eget valglokale på valgdagen» forklarer Haram Venstres Christian Holstad Lilleng.

«Vi er fullstendig klar over at det kun var tre valglokaler både i 2019 og 2021, men nå som vi skal re-etablere Haram kommune er det viktig – og riktig – å vise at man setter lokaldemokratiet høyt og øker tilgjengeligheten for valgdeltakelse.»

Haram Venstre har sendt brev til Valgstyret Haram 2024 og bedt de ta opp saken på nytt og å gjøre om vedtaket. Valgstyret har sitt neste møte 30.mars.