Brattvåg må fortettes

Venstre og KrF har sedt inn lovlighetsklage på valget av leder i kontrollutvalget., Foto: Haram Venstre

Brattvåg er pr i dag Harams mest befolkede område. Selv om Vatne/Tennfjord med den store utbyggingen på Eidet vil passere antall innbyggere i løpet av få år må det legges til rette for flere boliger også i Brattvåg.

På 2000-tallet har Brattvåg hatt en prosentvis årlig vekst på 1,1%. Dersom dette fortsetter, vil det være knappe 3000 innbyggere i kommunedelen i 2030. Det er fortsatt noe ubebygget areal avsatt til boliger i Brattvåg, men Haram Venstre mener det er riktigere med fortetting i sentrum enn å strekke bygda enda mer i ytterkantene.

Med rundt 400-500 mennesker flere i Brattvåg i 2030 må man tenke smart for å få plass til dem.

Siden det er få store utbyggingsområder på grunn av topografi og utfordring, med fjell på den ene siden og sjøen på den andre. De ledige arealene som ligger i planene, er som regel restareal som ligger igjen fra gamle planer og blir vurdert som mindre attraktive.

Haram Venstre mener vi må tenke mer urbant og konsentrert. Sentrumsnære bostadområder må utnyttes bedre og omdannes til mer konsentrerte boformer, noe som kan realiseres når de eldre eneboligene forfaller og skal bort. Det må legges til rette for å fortette og bygge på disse sentrumsarealene.

500 nye innbyggere tilsier litt i overkant av 200 nye boenheter siden man i Haram regner med i snitt 2,28 personer pr boenhet. Haram Venstre mener at man kan frigjøre en god del eneboliger om man er flinke til å legge til rette for gode seniorboliger i disse sentrumsnære fortettingsområdene. Disse frigjorte husene vil da passe perfekt til nyetablerte familier med små barn.

Pawel Olejnik
2.kandidat Haram Venstre