– Regjeringen tar Norges klimapolitikk bakover

Sveinung Rotevatn
Nestleder og finanspolitisk talsperson I Venstre, Sveinung Rotevatn., Foto: KLD (CC)

– Denne regjeringen har ikke kommet med ett nytt tiltak for styrke klimapolitikken. Det eneste de har gjort er å telle utslipp på en ny måte. Det fikk vi bekreftet av statsminister Støre i spørretimen i dag, sier Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre.

I sitt hovedspørsmål spurte Rotevatn om regjeringen har tatt noen som helst grep for å kutte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor, der landbruk og transport er de avgjørende sektorene. Det klarte ikke statsministeren å svare på.

– Støre erkjente at utfordringene er store, men pekte kun på tiltak som ble vedtatt i klimaplanen den forrige regjeringen la fram og som Stortinget allerede er enige om, som økt CO2-avgift til 2000 kroner frem mot 2030. Hvorfor regjeringen samtidig har kuttet andre miljøavgifter, slik at det i sum faktisk lønner seg mer å forurense, hadde han ikke noe svar på. Utover dette viste han kun til tiltak i industri, som ikke har noe som helst å si for utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, og som neppe fører til endringer før tidligst etter 2030. Jeg er alvorlig bekymret for om vi klarer å oppfylle våre forpliktelser til EU, sier Rotevatn.

– Det eneste halmstrået statsministeren hadde å vise til, var opprettelsen av «Bionova». Men denne avdelingen av Innovasjon Norge, som skal gi tilskudd til landbruket, er helt i startgropen, og vil neppe gi håndfaste resultater på mange år. I mellomtiden brytes klimamålene.

– Regjeringen startet med å gjøre elbiler dyrere og de fortsatte med å sette ned de samlede klimaavgiftene med 1,7 milliarder kroner i inneværende år I tillegg har transportetatene lagt fram en rapport som viser at man med dagens politikk ikke vil nå utslippsmålene i transportsektoren. Da kunne man kanskje tenke seg at regjeringen ville gjøre mer for å kutte utslippene i den nest viktigste sektoren for å nå klimaforpliktelsen med EU, landbrukssektoren. Men også der går det i revers. Utslippene i landbrukssektoren øker. Og med landbruksministerens bastante avvisning av å minske produksjonen av rødt kjøtt, vil det fortsette i gal retning, slår Rotevatn fast

– Havvindsatsningen regjeringen skryter av er også tamme greier. Det eneste prosjektet som er til behandling i Stortinget, Sørlige Nordsjø II, er halvert i utbyggingsstørrelse siden den borgerlige regjeringen jobbet med det. Og det har gått fra lønnsomt til ulønnsomt, siden regjeringen nekter operatørene å legge kabler til andre land for å nå flere kunder.