Stortinget stemte ned Venstres forslag om å bevare Ullevål sykehus

Ola Elvestuen, Marit Vea og Alfred Bjørlo på demonstasjon mot nedleggelse av Ullevål sykehus.
Ola Elvestuen, Marit Vea og Alfred Bjørlo på demonstasjon mot nedleggelse av Ullevål sykehus., Venstre

– Regjeringen og Høyre svikter helsetilbudet til Oslos befolkning når de stemte ned Venstres forslag om å stanse planene for nye Oslo Universitetssykehus, sier Ola Elvestuen.

Tirsdag stemte et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, og KrF ned Venstres forslag om en umiddelbar stans i de nye planene for Oslo Universitetssykehus. Dermed vil etter planen Oslo universitetssykehus (OUS) samles på ett sted ved å legge ned Ullevål sykehus og splitte aktiviteten mellom et nytt storsykehus på Gaustad og et nytt lokalsykehus på Aker.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen
– Regjeringen og Høyre svikter helsetilbudet til Oslos befolkning når de stemte ned Venstres forslag om å stanse planene for nye Oslo Universitetssykehus, sier Ola Elvestuen.

– At regjeringen og Høyre igjen setter til side et samlet fagmiljø, kjører over lokaldemokratiet og viderefører de overdimensjonert gigantplanene for nye Oslo Universitetssykehus, vil føre til at hundretusener får et dyrere og dårligere helsetilbud, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen

Venstres forslag kom i kjølvannet av at 14 av 25 intensivsykepleiere på Ullevål Sykehus ved torakskirurgisk avdeling sa opp i protest, og fordi regjeringen valgte å tvinge de nye sykehusene gjennom som en statlig reguleringsplan for å få dem gjennomført. Det skjedde etter at Oslo Bystyre slaktet planene og stemte dem ned. I tillegg har et samlet fagmiljø vært kritiske, og hverken Legeforeningen, Psykologforeningen eller Norsk Sykepleierforbund støtter prosjektet.

– Det er bare et tidsspørsmål før dette prosjektet må stoppes før de negative konsekvensene blir fatale for helsetilbudet til Oslos befolkning. Derfor kommer Venstre til å fortsette å kjempe for Ullevål sykehus, og mot denne hodeløse gigantomanien.

Venstres Alfred Bjørlo sier klart fra på Stortingets talerstol, om hvorfor nedleggelse av Ullevål sykehus er totalt feil vei å gå.

Venstre arrangerte også en åpen høring på Stortinget sist fredag, der det ble understreket av samtlige fagpersoner at de nye planene ville føre til nedbygging av viktige tilbud inne rus og psykiatri, lavere kapasitet i sykehussektoren og dårligere økonomi.