En ansvarlig by med ærlige politikere

Per-Arne Hvidsten Larsen, finansbyråd og 1. kandidat for Bergen Venstre

Byen vår trenger ikke populistiske politikere som ser helt bort fra fagfolk, forskning og fakta.

Vi skal løse store og viktige utfordringer. Å forvalte byens økonomi klokt og langsiktig krever
tøffe prioriteringer. Venstre tror på en ansvarlig økonomistyring. Demografiske trender viser
at det vil bli en trangere økonomi i årene fremover, og dette vil kreve at byens politikere gjør vanskelige valg.

Vi kan hente gevinster på enda bedre samspill mellom næringsliv, frivillighet og offentlig
sektor. Venstre vil jobbe for gode og grundige prosesser der vi lytter til fagfolk og innbyggere.
Gjennom to perioder i byråd har vi vist at vi tar ansvar og evner å komme fram til helhetlige
og gode kompromisser. Vi ønsker et samfunn som bygges nedenfra og opp, der frihet og tillit
står høyt og der vi tar vare på de som sliter.

Venstres visjon er en by der vi ikke bruker penger
vi ikke har, ikke lover noe vi ikke kan holde, og ikke later som om det finnes enkle løsninger på kompliserte problemer.

Venstre vil ha en god blanding av offentlige og private tilbud, ikke fordi vi mener det ene eller
det andre alltid er bedre eller mer effektivt, men fordi mangfold og valgfrihet er en verdi i seg
selv. Vi vil alltid forsøke å forbedre Bergens administrasjon og tjenestetilbud gjennom
målrettet bruk av digitalisering og smart teknologi.