En leken by som tar barn og unge på alvor

En god oppvekst legger grunnlaget for et godt liv.

Vi vil sikre alle en trygg oppvekst, og bidra til at hver unge bergenser får utfolde seg og bli lyttet til. Vi ønsker et bredere fritidstilbud, et variert barnehagetilbud, en innholdsrik skolefritidsordning og et mangfold av gode skoler.

Ole Martini, 3. kandidat og ungdomskandidat for Bergen Venstre.

Å være ungdom i dagens samfunn byr på mange utfordringer.

Lærere og andre fagfolk som er
tett på barn og ungdom må lyttes til, og den enkelte skole må få ressurser knyttet til psykisk
helse og ha større frihet til å tilrettelegge for lokale forhold.

Det er for få tilbud til ungdom
som baserer seg på ungdommens egne ønsker og premisser. Venstre vil satse mer på tilbud
til ungdom som unge selv ønsker seg. Alle mennesker er ulike, vi vil legge til rette for reell
valgfrihet som gjenspeiler både talenter og interesser.