En raus by som hjelper dem som trenger det

Grete Line Simonsen, bystyrerepresentant og 4. kandidat for Bergen Venstre.

Alle mennesker er unike og like mye verdt.

Det offentlige skal sørge for at alle får riktig
helsehjelp.

Vi vil ha en kommune preget av effektive helse- og omsorgstjenester der
brukernes behov står i sentrum.

Målrettet hjelp som når dem som trenger det er ofte bedre enn universelle goder der mye penger går til gratis-tjenester til dem med god økonomi.

Samtidig er det viktig for Venstre å ivareta og utvikle universelle ordninger der dette gir
effektiv ressursbruk, og der formålene med ordningen også er å endre atferd uavhengig av
økonomi.

 

Med Venstre ved roret har Bergen blitt en by som går foran i kampen mot en historisk
feilslått ruspolitikk. Det bør ikke være straffbart å bruke rusmidler, og rusavhengige skal få
den hjelpen de faktisk trenger, ikke den hjelpen noen mener de burde bedt om.

Bergen skal være en by der det å ha psykiske lidelser ikke er tabubelagt, og man lett kan få
hjelp. Flere melder om at de er ensomme og sliter psykisk. Dette krever satsning både på
helsetilbud og på tiltak som fremmer generell trivsel.

Byen vår skal være en trygg havn for mennesker på flukt.Det offentlige, frivillige og private skal samspille og sørge for at mennesker som kommer til byen vår som flyktninger føler seg velkommen og får hjelp til å starte livene sine på nytt.

Bergen skal være en by der ingen barn vokser opp i fattigdom. Det viktigste grepet mot
barnefattigdom er å sikre at foreldre og forsørgere har jobb. Bergen skal være en by der det
er lett å finne arbeid, og det offentlige stiller opp med individuelt tilpasset hjelp til å komme
seg inn i arbeidsmarkedet.