Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kan det bli folkeverksted med liten kafe i Brattvåg sentrum?, Roman Bozhko - Unsplash

Sentrumsdøden i Brattvåg har blitt et tema. Spesielt etter at tunnelene ble stengt har diskusjonen om hva som skjer med kommunedelen kommet opp. Og mange er fortvilet.

Både i Brattvåggata og nede i sentrum er det tydelig bevis på at Brattvåg er offer for den største utfordringen mange norske kommuner nå står overfor; sentrumsdød. Aller mest oppstandelse ble det når bensinstasjonen ble omgjort fra butikk til kun pumpedrift. Da kom det mange eksempler på alt som engang var i kommunedelen av butikker og forretninger, men som ikke finnes lengre.

Vi kan dessverre ikke skru tiden tilbake til Brattvågs storhetstid, men vi kan finne nye løsninger for fremtidens kommunesenter gjennom eksperimentering og hard jobbing. Vi må vekke til liv de tomme lokalene, men ikke minst må vi vekke til liv menneskene, ideene og investeringslysten for både tid og penger.

Joda, det er mange hinder. Kommunen kan være en brems, gårdeierne likeså, bygninger kan være vernede, det er masse reguleringer og forskrifter, gamle avtaler, mattilsyn, bevilgninger som må på plass og arbeidsmiljø som må utbedres.

MEN: Hva med å lage et folkeverksted hvor man samler ulike håndverksmaskiner som kan være dyre å kjøpe inn for privatpersoner og som brukes få ganger av hver enkelt? Hva med å invitere til «fiksefest» hvor man kan møtes, være sosiale og få fikset sykkelen eller en knirkende stol? Kanskje det kan være en etasje med et lite gartneri hvor Brattvågskolene kan komme og lære om hvordan ting dyrkes og gror også i urbane strøk?

Ungdommene savner et sted å møtes. De krever ikke mye; tak over hodet og internettilgang er det de først og fremst er ute etter i en ungdomsklubb. Kanskje dette kan bli et urbant grendehus hvor man kan ha øvingslokaler, folkekjøkken, møtested for lag og foreninger, språkkafè hvor man kan komme og trene på norsk eller et annet språk, og et sted hvor kommunen kan diskutere kommuneutvikling utenfor rådhuset?

Sunnmøringen er jo rå på å omstille seg og møte de nye utfordringene som kommer. Er det muligheter for et lokale for arbeidsfellesskap i sentrum av Brattvåg? En plass med både felleskap og egne arbeidsplasser for de som er i ferd med å etablere en ny bedrift, men trenger hjelp på tvers av yrkesgrupper og alderstrinn samtidig som de kan ha tilgang på printer og annet utstyr?

Et tilbud med ungdom og verksteddrift, kanskje med arbeidstrening for unge voksne som får færreste tilbud og har store utfordringer med utenforskap, koblet opp mot pensjonister fra industribedriftene i bygda som bidrar med å lære bort håndverk, maskinkunnskap, matematikk-kunnskap mm til unge vil både løse utfordringene med ensomhet og møter på tvers av generasjoner som mange unge savner. Dette vil kunne gi unge mennesker, særlig gutter, mestringsfølelse og etter hvert mulighet til å selv ta ansvar og delta i driften. Kanskje vil disse unge videre også ha muligheter til å samarbeide med lokale håndverksbedrifter som kan lage et hospiteringsprogram og siden ta dem opp som lærlinger

Mulighetene er mange, men vi må hjelpe hverandre. Haram Venstre vil skape muligheter for å skape en ny sentrumsglød i Brattvåg. Kommunen og gårdseierne må være på tilbudssiden, og for å låne et gammelt slagord fra et annet parti; vi som kommune må si ja når vi kan og nei kun når vi må.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Haram Venstre