Haram må prioritere utbyggingen av Eidet umiddelbart

At Haram kommune må utnytte mulighetene som ligger på Eidet har vi i Venstre mast om gang etter gang i valgkampen. Nå viser det seg at med den nye flertallskonstellasjonen i Ålesund at Eidet blir, om mulig, enda mer aktuelt å bosette seg på Eidet for mange flere enn man trodde.

Haram Venstre vil bygge ut Eidet som områdesenter nå!

For med store spørsmålstegn rundt Kvansneset og byggestopp på Stette og andre steder i Ålesund, så er og blir Eidet det mest attraktive området på Sunnmøre i tiden fremover. Det er rett og slett små muligheter for utbygging andre steder på Nordre Sunnmøre; her er det bare å smi mens jernet er varmt.

Eidet skole er snart ferdig, så alt ligger til rette for å ta imot nye innbyggere både på Vatne, på Eidet og i Tennfjorden. Med de utbyggingsplanene som allerede ligger klare vil de som pendler til Moa og Ålesund kunne ta i bruk en helt ny kollektivterminal på Eidet idet de setter nøkkelen inn i sine nye boliger bare Haram kommune er litt fremoverlent og tør å satse.

Haram kommune må på Eidet gjøre som Ålesund kommune har gjort på Daaetunet; legge til rette for private senior- og omsorgsboliger med investeringstilskudd fra Husbanken slik at prisen blir lavere enn det kommunen vil måtte betale for dem når de bygges. Dette vil være et solid bidrag til å utvikle en fullstendig omsorgstrapp og dermed utfylle de manglene som er på denne på fastlandsdelen av kommunen.

Haram Venstre vil i første budsjettframlegg foreslå at kommunen selger sitt tomteareal på Eidet og bruke pengene på infrastruktur på og rundt Eidet. Dette for å legge til rette for hurtig utbygging, herunder blant annet bygge et bærekraftig vann- og avløpsnett, gang- og sykkelsti fra nye Eidet skole til Slyngstad og Vadset, og utredning av svømmehall og innendørs fotballbane inntil nye Eidet skole som også skal brukes som en høyst nødvendig ekstra gymsal for den nye skolen da kapasiteten for dagens idrettshall allerede er sprengt.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre