Det haster med nytt fastlegekontor på Eidet!

Foto: Mostphotos

I 2022 brukte Ålesund kommune over 7 millioner kroner for å dekke vikarbruken for fastlegeordningen i Brattvåg. I 2023 blir tallet enda høyere. Legene selv vil til Eidet.

Det er kommunedirektør Anders Hammer som opplyser om tallene i et svar på et budsjettspørsmål om fastlegene fra APs Siv Ulla Hagala. På spørsmål om det er mulig å få ned disse utgiftene svare Hammer at tallene blir enda høyere i 2023 enn i 2022.

I et møte på ID-huset kom legene selv med løsningen på problemet med vikarbruken: La fastlegene få ha kontor på Eidet!

Kommunedirektør Hammer opplyser i samme svar til Ulla Hagala at for hver faste fastlege Haram kommune klarer å ansette, så sparer kommunen hele 2 millioner kroner.

Haram Venstre har allerede lagt inn i vårt alternative kommunebudsjett et forslag om å opprette et eget fastlegekontor i egnet lokale på Eidet for tre fastleger, noe som vil gi en innsparing på over 5 millioner, selv med fratrekk for leie av lokaler.

Like viktig som besparelsen er det da at vi får en særdeles mye bedre fastlegeordning i kommunen, til gode for alle innbyggerne som slipper å møte en ny vikar hver gang de trenger hjelp

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre