Mer åpenhet gir mer tillit

Haram Venstre vil ha mer åpenhet i politiske saker Haram kommune - ordføreren sa nei., foto: Joshua Mayo/Unsplash

Habilitetssakene vi har sett de siste årene rokker ved tilliten til hele det politiske systemet. Svekkes denne tilliten, så svekkes demokratiet. Haram Venstre er klar på at vi trenger mer åpenhet, ikke mindre.

Interpellasjon ang åpenhet og innsyn

Åpenhet er et avgjørende premiss for et liberalt demokrati. Innsyn, sterke institusjoner, en fri uavhengig presse og frivillige organisasjoner gjør oss sterke i kampen mot kameraderi, maktmisbruk og korrupsjon.

Habilitetssakene vi har sett de siste årene rokker ved tilliten til hele det politiske systemet. Svekkes denne tilliten, så svekkes demokratiet. Haram Venstre er klar på at vi trenger mer åpenhet, ikke mindre.

Derfor vil Venstre oppfordre Haram kommunestyre til å vedta fire forslag for mer åpenhet i politiske prosesser i Haram kommune. Venstre sentralt har foreslått dette – og annet – tidligere på Stortinget, men den gang stemte de store partiene det ned. Nå håper vi de politiske partiene i Haram ser hvor nødvendig dette er for åpenheten og tilliten til politikerne i vår kommune.

Fordi veien til mer tillit er mer åpenhet.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

  1. Kommunestyret anmoder kommunedirektøren om å utrede en registreringsordning for dem som oppsøker kommunestyret og kommunestyrets representanter, på vegne av seg selv eller andre, for å påvirke kommunestyret eller kommunestyrets utvalg i saker som er til behandling. Ordningen må ivareta personvernet til de besøkende og sørge for at privatpersoner kan unntas fra registrering.
  1. Kommunedirektøren ber kommunedirektøren raskest mulig få på plass et oppdatert aksjonærregister i sanntid.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren raskest mulig starte arbeid med et utvidet register for reelle rettighetshavere.
  3. Kommunedirektøren utarbeider et reglement for et uavhengig kommunalt klageorgan for innsynssaker. Organet velges av kommunestyret.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre